Pozvánka

Poďme do sveta televízie

Objavte skrytú marketingovú silu
regionálnej televízie

Signály pre začiatok inzerovania v televízií

1. Život mimo reality

Väčšina malých inzerentov, po relatívne „ľahkom“ období, v ktorom môžu efektívne získavať dopyt prostredníctvom online kanálov, začínajú dosahovať strop objemu.
Potom je už ťažké generovať prírastok. Dôvodom môže byť to, že neustále hovoria s malým počtom spotrebiteľov – lovia stále v tom istom rybníku.

2. Zväčšovanie

Keď inzerenti narazia na klesajúce výnosy z aktivačných kanálov, je čas vyskúšať televíziu. Televízia je najlepším prostriedkom na oslovenie nových zákazníkov a vytvorenie dopytu.
Potrebné je začať vytvárať dopyt a zbierať ho. Väčšie objemy vytvoríte cez kanály s masovým dosahom.

3. Ambície značky

Na dosiahnutie ďalšej úrovne rastu musia inzerenti budovať svoje značky a vytvárať nezabudnuteľné reklamy, ktoré zvyšujú ich obchodné postavenie a pozíciu na trhu.
Aktivácia cez online reklamu jednoducho nestačí. Na podporu rastu je potrebný iný mediálny plán – osloviť širšie publikum.

4. Viera vo video

Videoreklama ponúka strategickú výhodu (vytvára úplne novú skupinu potenciálnych zákazníkov) a emocionálny prínos (prostredníctvom zvýšeného rozprávania príbehov, vysvetľovania a zvyšovania vnímania kvality).

Prečo práve televízia?

Video pôsobí na viac zmyslov súčasne. Správy sa tak ukladajú lepším a udržateľnejším spôsobom v mysli spotrebiteľa.

Televízna reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi.

Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

TV ľahko prenáša obsah a oslovuje spotrebiteľov na emocionálnej úrovni. Emočné reklamy sú efektívnejšie ako racionálne.

Ak ešte stále váhate, či nemáte dostatok informácií, prečítajte si blogy, ktoré sme vás pripravili.
Čísla a fakty vám ukážu, čo všetko môžete získať inzerovaním v televízií.
Nájdete tu aj užitočné informácie, ako urobiť TV reklamnú kampaň svojpomocne, bez mediálnej agentúry.

Pripravíme video

Odvysielame video

Reklama v TV Bratislava

Oslovíte obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste na Slovensku. Zaujmete modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú cieľovú skupinu.

Zameriavame sa na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnostiach.

Reklama v regionálnej televízií je dôveryhodná – neprekáža, dokonca je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi. Sme televízia, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu.

Reklama bude pôsobiť v tradičnom prostredí, kde máme tisíce verných divákov. Kanál vhodný pre získanie širokého povedomia a budovanie značky.

Dosah

Program pripravujeme pre 600 000 obyvateľov Bratislavy a okolia. Operátori nás ponúkajú aj v celej SR a cez internet môžeme mať dosah na celý svet.

Sledovanosť

TV Bratislava pravidelne sleduje viac ako 100 000 divákov. Ukázal to prieskum sledovanosti 5/2021. Sme na 1. mieste po celoplošných kanáloch – pre obyvateľov Bratislavy.

Vieryhodnosť informácií

TV Bratislava je vysielateľ s licenciou. Objektívnosť a nezávislosť je kontrolovaná Radou pre vysielanie. Prieskum tiež ukázal, že sme pre Bratislavčanov najdôveryhodnejším kanálom.