Pozvánka

Poďme do sveta televízie

Svet televízie nás očaril v roku 1994, kedy sme založili, ako  jedni z prvých, profesionálne TV štúdio Viva Studio, s.r.o. Bol to odvážny start up, technika Betacam SP, najmodernejšie technológie od SONY, nelineárny strihový systém Avid, ale aj ojedinelý Jimmi Jib a steadycam.
Našimi zákazníkmi sa ihneď stali top producenti a a celoplošné TV stanice, ktoré vznikali a pri svojom štarte nás potrebovali.

O 13 rokov neskôr,  sme založili TV stanicu – regionálnu TV Bratislava, ktorá bude onedlho sláviť 15. výročie.

Po rokoch intenzívnej a nepretržitej práce, môžeme ponúknuť množstvo komerčných služieb ako profesionáli, ktorí sa stále vedeli prispôsobiť meniacim sa technologickým a biznis podmienkam.

Objavte skrytú marketingovú silu
regionálnej televízie

Video pôsobí na viac zmyslov. Správy sa tak ukladajú lepšie a udržateľnejšie v mysli spotrebiteľa.
TV  ľahko prenáša obsah a oslovuje spotrebiteľov na emocionálnej úrovni.

Televízna reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi.

Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

TV ľahko prenáša obsah a oslovuje spotrebiteľov na emocionálnej úrovni. Emočné reklamy sú efektívnejšie ako racionálne.

Signály pre začiatok inzerovania v televízií

1. Život mimo reality
Väčšina malých inzerentov, po relatívne „ľahkom“ období, v ktorom môžu efektívne získavať dopyt prostredníctvom online kanálov, začínajú dosahovať strop objemu.
Potom je už ťažké generovať prírastok. Dôvodom môže byť to, že neustále hovoria s malým počtom spotrebiteľov – lovia stále v tom istom rybníku.

2. Zväčšovanie
Keď inzerenti narazia na klesajúce výnosy z aktivačných kanálov, je čas vyskúšať televíziu. Televízia je najlepším prostriedkom na oslovenie nových zákazníkov a vytvorenie dopytu.
Potrebné je začať vytvárať dopyt a zbierať ho. Väčšie objemy vytvoríte cez kanály s masovým dosahom.

3. Ambície značky
Na dosiahnutie ďalšej úrovne rastu musia inzerenti budovať svoje značky a vytvárať nezabudnuteľné reklamy, ktoré zvyšujú ich obchodné postavenie a pozíciu na trhu. Na podporu rastu je potrebný iný mediálny plán.

4. Viera vo video
Videoreklama ponúka strategickú výhodu (vytvára úplne novú skupinu potenciálnych zákazníkov) a emocionálny prínos (prostredníctvom zvýšeného rozprávania príbehov, vysvetľovania a zvyšovania vnímania kvality).

Ak ešte stále váhate, alebo nemáte dostatok informácií, prečítajte si blogy, ktoré sme vás pripravili.
Čísla a fakty vám ukážu, čo môžete inzerovaním v televízií získať.
Nájdete tu aj užitočné informácie, ako urobiť TV reklamnú kampaň svojpomocne, bez mediálnej agentúry.

Pripravíme video

Pripravíme profesionálne, pútavé video, každého žánru. Zrealizujeme náročné produkcie, ale aj malé videá pre YT kanál.

Ak sa rozhodnete si video pripraviť sami, pomôžeme so službami. Vy dodáte kreatívu, ostanete autormi diela, my skúsený štáb.

Disponujeme modernými profesionálnymi technológiami.
Posledný nákup bol v r.2021.

Ponúkame iba také služby, ktoré máme dostatok referencií.
Dbáme na svoje meno, rokmi vybudované.

Odvysielame video

Pripravíme cenovú vám ponuku, alebo si vyberiete z cenníka.
Navrhneme médiaplán, alebo si ho navrhnete sami.

V spolupráci s vašou agentúrou, môžeme pripraviť individuálne riešenia. Vy viete, čo potrebujete – my to to urobíme, ako najlepšie vieme.


Reklama u nás

Viac ako 600 000 obyvateľov Bratislavy a okolia, pre ktorých je určený program. Operátori ju ponúkajú aj v celej SR a cez internet môže mať dosah na celý svet.

TV Bratislava pravidelne sleduje viac ako 100 000 divákov. Ukázal to prieskum sledovanosti 5/2021. Je na 1. mieste po celoplošných kanáloch - pre obyvateľov Bratislavy.

TV Bratislava je vysielateľ s licenciou. Objektívnosť a nezávislosť je kontrolovaná Radou pre vysielanie. Aj prieskum ukázal, že je pre Bratislavčanov najdôveryhodnejšia.

Hlavné mesto

Je v hlavnom meste, kde je najväčšia mobilita a kúpna sila. Oslovíte modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú cieľovú skupinu.

Cieľová skupina

Zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnosti.

Dôveryhodnosť

Reklama v regionálnej televízií je dôveryhodná – neprekáža, dokonca je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

Efektivita

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu.

Vyniknete

Vaša reklama vynikne. Sme televízia, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak, ako vidíte na komerčných kanáloch.

Verní diváci

Reklama bude pôsobiť v tradičnom prostredí, kde máme tisíce verných divákov. Ďalší sledujú cez internet.