Kontakt

Objednávky a informácie
0903 / 445 632 

reklama@tvba.sk
info@vivastudio.sk

Viva Studio, s.r.o.
Osadná 10
831 01 Bratislava
IČO: 31357792, DIČ: 2020333348, IČ DPH: SK2020333348

Zapísaná v OR OS Bratislava I,oddiel: sro, vložka č.5710/B
Adresa prevádzky: Prokopova 1, 851 01 Bratislava, SR

Kontaktný formulár