Propagačný film

Emocionálne jadro posolstva

Dobrý image film hovorí „obrazovým“ jazykom vašej spoločnosti a odráža ho zvukovo.
Poďte do centra pozornosti. Pôsobivé formy priameho oslovenia zákazníkov. Informatívne a emotívne.
Obrazový film prenáša hlavné posolstvo a hodnoty vašej značky a poskytuje vaše komunikačné ciele vašej relevantnej cieľovej skupine jednoduchým, ale emocionálnym spôsobom. Nechajte obrázky hovoriť.

Zobrazíme vašu spoločnosť a vaše služby, predstavíme vás komplexne a kompetentne.
Podčiarkneme váš existujúci imidž alebo vám pomôžeme vytvoriť nový.

Imidžový film je dokonalým nástrojom pre spoločnosti a marketingových manažérov na prezentáciu vlastného imidžu alebo identity spoločnosti alebo značky a na pestovanie udržateľného imidžu a na zapamätanie.

Obrazový film môže využívať širokú škálu filmových a naratívnych štylistických prostriedkov a dá sa realizovať technicky a tvorivo veľmi náročným spôsobom. Radi vám poradíme s technickými možnosťami, vhodnými filmovými prostriedkami a emocionálnymi dejmi a najnovšími trendmi, aby ste naplnili váš cieľový rámec a oslovili vaše publikum pútavým spôsobom.

Pri realizácii imidžových filmov vždy zohľadňujeme požiadavky zákazníka ako aj príslušnú cieľovú skupinu a účel (miesto predaja, web, TV, kino, sociálne siete a pod.) a ponúkame filmové riešenia na mieru pre vaše spoločnosti alebo značky.


TOP

Váh – film na svetovú výstavu EXPO 2008 v Zaragóze.
Úrad vlády nám ho zveril, pretože sme mali zásobu archívnych kvalitných záberov vo formáte Betacam SP a tak sme film zvládli za 2 týždne.

MEDICAN CLINIC Trnava
2 minútový reportážny propagačný film, bol odvysielaný v TV Bratislava.