Eventové video

Organizujete podujatie o ktorom by mali ľudia vedieť?
Potrebujete prilákať návštevníkov, predať lístky, alebo si budovať imidž prostredníctvom eventu?

Eventové filmy/reportáže zachytávajú atmosféru a emócie na vašich podujatiach a ponúkajú divákovi pohľad na najdôležitejšie udalosti. Môžu to byť výročné akcie, uvádzacie akcie nových produktov, veľtrhy, školenia alebo iné (zákaznícke) akcie.

Technická implementácia môže znamenať jednoduchý kamerový sprievod až po plánovanie s niekoľkými kamerovými tímami, komplexnú kamerovú technológiu a uvedenie na trh v ten istý deň. Radi Vám poradíme s Vašimi individuálnymi požiadavkami a prianiami!

Eventové filmy / after movie slúžia interne na dokumentovanie udalosti, na udržanie zákazníkov a zamestnancov, ale aj na získanie nových zákazníkov ako akási digitálna vizitka. Vaše podujatie, uvedenie produktu alebo podobne zorganizujeme profesionálne pomocou jedinečného eventového filmu.

V prípade kultúrnych, športových, charitatívnych a spoločensky významných podujatí vám ponúkame bezplatné odvysielanie videa v TV Bratislava. Získate tak pozornosť masových divákov televízie, vieryhodnosť, ktorou TV disponuje, a imidž významného hráča, pretože televízia popularizuje.