Reklama v televízii

Televízia je stále kráľovnou reklamných formátov


Prečo televízia?

Finančná sila, sebavedomie a úspech

Toto signalizujete inzerovaním v televízií – znie to exkluzívne a luxusne.

Je nenahraditeľná

Televízia je najefektívnejšia reklamná investícia.
Generuje 71% profit.

Rýchlo a výkonne vytvára verejnú mienku

Riadi aktiváciu i na ostatných kanáloch, napr. FB, YT…

Je srdcom videosveta

Sledovanie TV predstavuje cca 70% všetkých zobrazených videí dospelého občana

Pravda o mládeži

Televízia má obrovský podiel na mediálnom dni v skupine 15 -24 ročných – približne 65%.

Je emocionálne médium

ktoré buduje popularitu značky. Každý potrebuje povedomie o značke.

Je najdôveryhodnejším reklamným kanálom

Fake news – sociálne siete sú až na konci. Tradičné média víťazia.

Je ešte sledovanejšia ako predtým

Má bezkonkurenčný dosah a rozsah. Veď ju sledujeme aj cez internet.


Reklamné formáty

Správna forma zodpovedá cieľom komunikácie:
reklamný spot – budovanie značky, telenákup – predaj výrobkov a demonštrácia konzumácie produktov, sponzoring a product placement  – pripomínanie sa značky, propagačný film, public relations – pozitívny imidž, zmena postojov, informovanie verejnosti.
Pre každého máme niečo pripravené.

Prečítajte si o jednotlivých formátoch. Prečítajte si náš BLOG a sami sa rozhodnete. Záleží nám na spokojnosti zákazníkov, a to predpokladá reálne očakávania.

Dáta a fakty o TV Bratislava

Najväčšia

TV Bratislava je regionálna televízia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá vznikla v roku 2007. Je aj najväčšia regionálna televízia na Slovensku.

Sledovanie

Televízny program možno sledovať na všetkých platformách: klasické TV vysielanie, livestream a videoportál a rôznych zariadeniach.

Program

Program aktualizujeme každý deň. Správy, reportáže, diskusné programy – všetko zo života mesta. Vždy sa oplatí prepnúť na TVBA.

Dosah

Viac ako 600 000 obyvateľov Bratislavy a okolia, pre ktorých je určený program. Operátori ju ponúkajú aj v celej SR a cez internet môže mať dosah na celý svet.

Divácka sledovanosť

TV BA sleduje viac ako 100 000 divákov.

Objektívnosť

TV BA Je vysielateľ s licenciou. Objektívnosť je kontrolovaná Radou pre vysielanie.

Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Osobný vzťah a blízkosť k trhu ju robia výnimočnou.

Divácke publikum sme si získali sme dlhoročnou prácou, užitočným obsahom a  poctivým prístupom. Vysielame po celom Slovensku, ale netvrdíme všetci sú naši diváci. Z toho dôvodu vám predávame pozornosť iba nášho relevantného publika, t.j. pre koho vyrábame obsah.

Dôveryhodnosť

Obyvatelia hlavného mesta najviac dôverujú spravodajstvu RTVS, nasleduje TA3, TV Markíza, TV JOJ a TV Bratislava / 5.miesto /.
V prípade TV Bratislava len 16 % obyvateľov uviedlo, že nedôveruje spravodajstvu tejto televízie / 1. miesto / – ostatným nedôverujú viac.

Sledovanosť

Obyvatelia hl. mesta Bratislava deklarujú, že v súčasnej dobe sledujú najčastejšieTV Markíza, ďalej Jednotku, TV JOJ a TA3. Za nimi nasleduje TV Bratislava / 5. miesto /. Je sledovanejšia ako tradičná ČT.


Prečo reklama v TV Bratislava?

Hlavné mesto

Je v hlavnom meste, kde je najväčšia mobilita a kúpna sila. Oslovíte modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú cieľovú skupinu.

Cieľová skupina

Zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnosti.

Dôveryhodnosť

Reklama v regionálnej televízií je dôveryhodná – neprekáža, dokonca je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

Efektivita

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu.

Vyniknete

Vaša reklama vynikne. Sme televízia, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

Verní diváci

Reklama bude pôsobiť v tradičnom prostredí, kde máme tisíce verných divákov. Ďalší sledujú cez internet.


Cenník služieb

Povedomie o značke najlepšie vytvára klasická spotová kampaň. Masovo osloví potenciálnych zákazníkov – vhodná i pre aktiváciu predaja.
Jedno odvysielanie v TV = zásah na tisíce divákov. Porovnajte to s cenou za impresiu na internete.

BASIC KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 6 €
1 800 € /
300 spotov
 • Médiaplán
 • 15 dní - 20 x denne
 • 30 dní - 10 x denne
 • 60 dní - 5 x denne
Objednať
MINI KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 7,5 €
900 € /
120 spotov
 • Médiaplán
 • 6 dní - 20 x denne
 • 12 dní - 10 x denne
 • 60 dní - 2 x denne
Objednať
MIKRO KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 10 €
600 € /
120 spotov
 • Médiaplán
 • 15 dní - 4 x denne
 • 30 dní - 2 x denne
 • 60 dní - 1 x denne
Objednať

Je krátky, akčný a vizuálne úderný. Výhodou je plná koncentrácia na reklamné posolstvo. Viac informácií: Reklamný spot 

Cena je za odvysielanie + výroba spotu. Spot vyrobíme z vašich grafických podkladov a textu.

HRANÝ SPOT
Náročnejšia forma výroby, spod do 30 sekúnd

3000 € /
50 spotov

 • Výroba: od 2500 €
 • Odvysielanie: od 500 €
Objednať
GRAFICKÝ SPOT
Menej náročná výroba, spot do 30 sekúnd

1200 € /
60 spotov

 • Výroba: 600 €
 • Odvysielanie: 600 €
Objednať
MIKRO SPOT
Najjednoduchšia forma videospotu do 30 sekúnd

600 € /
60 spotov

 • Cena za výrobu a 60 odvysielaní
Objednať

Zobrazíme vašu spoločnosť a služby, predstavíme vás komplexne a kompetentne. Podčiarkneme váš existujúci imidž alebo vám pomôžeme vytvoriť nový. Viac informácií: Propagačný film

Cena je za výrobu aj s odvysielaním. Necháme vám autorské práva pre použitie na web stránke.

KOMERČNÁ REPORTÁŽ
Ukážku poskytovania služieb alebo výrobku. 4 hodiny nakrúcania. Dĺžka max 3 minúty.

900 € /
20 odvysielaní

 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať
FILMOVÝ MEDAILÓN
Vytvoríme pozitívny príbeh Vášho podniku. 1 deň nakrúcania. Dĺžka max 3 minúty.

1 200 € /
20 odvysielaní

 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať

Cieľom je pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.  Viac informácií: Public relations

REPORTÁŽ
Televíziou vytvorený PR príbeh. Bežná reportáž je nekomerčného charakteru.

600 € /
20 odvysielaní

 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať
ROZHOVOR V ŠTÚDIU
Informácie o Vašich aktivitách, organizovanom podujatí, úspechoch, službách a produktoch

300 € /
20 odvysielaní

 • Nekomerčný: 300 €
 • Komerčný: 600 €
Objednať
TELEVÍZNA DISKUSIA
Moderovaná diskusia za účasti zainteresovaných odborníkov

900 € /
20 odvysielaní

 • Nekomerčná: 900 €
 • Komerčná: 1 200 €
Objednať

LIVESTREAM NA YOUTUBE

Jednoduchý livestream na internet – online prenos na youtube: 50 €/hod
S jednou kamerou, alebo „mobil stream“. Naši kameramani môžu kedykoľvek vybehnúť do terénu a odvysielať podujatie na sieť Youtube.
Ale položte si otázku: „koľko ľudí to na youtube uvidí?“
Ponúkame profesionálny záznam na viac kamier so strihom a okrem livestreamingu na YT aj odvysielanie v televízií.

MULTIKAMEROVÉ ZÁZNAMY

Záznam na 2 kamery + livestream na internet: 400 – 500 €, podľa trvania a náročnosti.
Trojkamerový záznam + réžia: 600 – 900 €, podľa trvania a náročnosti.
Diskusný program v štúdiu: 600 – 1200 €, vrátane 20 odvysielaní v televízií. Cena je aj vrátane moderátora, čiže do štúdia stačí priviesť diskutujúcich.

ŠTÚDIO S PLNOU VÝBAVOU A PERSONÁLOM

Všetko je na jednom mieste a celý deň v prevádzke: 4 kamery, osvetlenie, zvuk, zelená kľúčovacia plocha, čítačka, režijné pracovisko,
personál: kameramani, strihač, režisér.
Štúdio s plnou výbavou a personálom, bez moderátora: 200 € / hod
Výroba hodinovej diskusie trvá cca 2 hodiny aj s prípravou.

KAMEROVÝ ŠTÁB, STRIHOVÉ PRACOVISKO

Profesionálny kameraman na akciu: 50 € / hod. Minimálny čas zákazky: 4 hodiny.
Profesionálny strihač na zostrih záznamu: 50 € / hod. Minimálny čas zákazky: 2 hodiny.
Za 2 hodiny zostriháte krátku reportáž, alebo aj reklamný spot, ak sa dôkladnite pripravíte. Účtujeme váš aktívny čas v strižni.
Nahrávanie videa do systému „digitalizácia“ bude účtovaná navyše: 20 € / hod.