Štúdia odhalila pravdu o mládeži a ich mediálne návyky

Štúdia odhalila pravdu o mládeži a ich mediálne návyky

Štúdia odhalila pravdu o mládeži a ich mediálne návyky 900 479 Maria

Štúdia britskej Thinbox štúdia skúmala úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhalila ich mediálne návyky a motivácie. Respondentmi boli mladí ľudia vo veku 16 – 24 rokov.

Dôležité zistenia:

  • Televízia zaberá 65% času pozerania videa
  • YouTube zaberá  7% tohto času
  • Mladí ľudia majú zvyčajne obmedzenú kontrolu nad hlavným televíznym prijímačom.
  • Nuda je kľúčovou motiváciou pre sledovanie online videa.
  • Vytváranie identity je základným nástrojom na výber obsahu.
  • Strach z nedostatku ovplyvňuje videoobsah, ktorý je vyhľadávaný a zdieľaný.
  • Mladí ľudia trávia obrovský čas sledovaním videa, v priemere to je takmer tri a pol hodiny denne.

Nižšie uvedený graf ukazuje, ako sa spotreba videa pre mladých ľudí líši od zvyšku Veľkej Británie:

Celková spotreba videa

Sledovanie televízie dominuje

Ľudia vo veku 16 -24 rokov majú rozmanitejšie video návyky, ale televízia predstavuje dve tretiny celkového počtu videí v porovnaní s priemerom vo Veľkej Británii, ktorý je  81%.

Majú čas, ale nemajú priestor

Mladší ľudia majú viac voľného času ako väčšina ľudí, ale cítia sa zaneprázdnení. Nuda môže byť problémom, hlavne pre  skupinu 14-16 rokov.
Obsah televízneho vysielania hrá najdôležitejšiu úlohu v celom tomto spektre.
Obsah slúži ako časový doplnok, pomáha uvoľniť sa a zotaviť zo stresu života a často sa využíva aj ako odmena za každodenné úsilie. Sledujú najmä televízny obsah a videoportály, zatiaľ čo online video je na opačnom konci ako jednoduchý a prístupný spôsob, ako zabiť voľný čas.

Priestor je tiež faktorom, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým videozáznamy dostávajú do svojich životov. Tí, ktorí žijú so svojimi rodičmi, a čoraz väčší počet dnešných mladých ľudí neopúšťa hniezdo tak rýchlo, zvyčajne nemajú kontrolu nad hlavným televízorom. Všade existuje súťaž o hlavnú obrazovku a kolektívne sa rozhoduje o tom, čo sa bude pozerať.

Túžba pozerať videá vo svojom vlastnom priestore a nezdieľať ho s rodičmi, súrodencami alebo priateľmi je primárnou hnacou silou pre sledovanie iných zariadení. V skutočnosti je sledovanie videí na iných zariadeniach dvakrát väčšie ako u dospelých.

Okrem toho domov zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v živote dnešných adolescentov. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami je ich sloboda viac obmedzovaná, pretože rodičia držia svoje deti nakrátko. V mnohých ohľadoch, pobyt s videom sa stal novým pojmom pre „ísť von“. Domácnosť hrá väčšiu úlohu ako kedykoľvek predtým v živote mladých ľudí.

Mladí ľudia hľadajú svoju identitu

Nie je prekvapením, že vytváranie identity je pre túto vekovú skupinu základom, najmä pokiaľ ide o video. 14- 16-roční sa takto učia, kto sú a kým sa chcú stať. Médiá zohrávajú dôležitú úlohu v tomto vývoji a potreba vyhľadávať ľudí podobného veku na obrazovke je veľmi výrazná. Telenovely, seriály a reality shows sú základom  pravidelných sledovaní televíznych kanálov. Vytváranie identity tiež pripravilo cestu pre vlogerov,  aby sa stali súčasťou hlavného prúdu pre toto publikum.  Najmä 14 – 16-roční cez vlogy uspokojujú potrebu nájsť si svoju identitu.

Ďalším prvkom, ktorý tento vek odlišuje od iných vekových skupín, je ich túžba učiť sa, rozširovať si svoje poznatky aj na praktický účel – či sa učíte variť, hrať na gitaru alebo ovládať najnovšiu hru. Výučbové programy sú na YouTube samozrejmosťou a potreba učiť sa je len jedným z dôvodov, prečo sa vlogeri špecializujú na určité predmety. Chcú sa stať súčasťou video života mladých ľudí. Pokiaľ ide o vzdelávanie, televízia je vnímaná trochu inak. Tá má tendenciu poskytovať ašpiráciu a smer.

Potreba zdieľať čas s inými

Potreba zdieľať čas a priestor s inými ľuďmi je súčasťou človeka. Televízia vždy zohrávala dôležitú úlohu pri spájaní ľudí, najmä v domácnostiach, pretože poskytuje ľahko dostupný spoločný bod záujmu. Je to ako podpora rovnakého futbalového tímu. Je to veľmi dôležité pre mladých ľudí. Pre 14-16-ročných, ktorí žijú v rodičovskom dome, televízia, najmä seriály, poskytuje jednoduchú možnosť stráviť spoločné chvíle so svojimi rodičmi a solídny dôvod, prečo sa stretávať. V spoločných domácnostiach televízia zjednocuje členov domácnosti, ktorí inak vedú úplne odlišné životy.

Mladí ľudia musia byť aj vo virtuálnom svete nepretržite aktívni, aby si zachovali osobnosť, ktorú chcú ukazovať. Zdieľanie krátkych obsahov a najnovších programov youtuberov na Facebooku môže poskytnúť zdanie priateľstva a hodnoty.
Facebook je čoraz viac využívaný ako spôsob filtrovania krátkych obsahov na YouTube a zdieľanie klipov medzi rovnako zmýšľajúcimi priateľmi.
Televízia je aktívnou súčasťou virtuálnej sociálnej údržby. Sociálne médiá umožňujú ľuďom zdieľať skúsenosti so sledovaním svojich obľúbených koncertov online, prinášať programy, ktoré milujú širšiemu publiku a vyhľadávať príslušný obsah. Televízia a sociálne siete sú pre toto publikum skutočne prepojené.

Ako mladí vnímajú reklamu

  • Vnímanie reklamy u mladších ľudí je v podstate podobné ako u širšieho obyvateľstva, ale značky musia viacej pracovať, aby ich inšpirovali a bavili.
  • Pre túto vekovú skupinu je veľmi dôležitý humor – neúctivé a zábavné reklamy sú pre nich najzaujímavejšie. Je pravdepodobné, že uprednostňujú reklamu s osobnosťami podobného veku, s ktorými sa môžu stotožniť. Televízia je vo všeobecnosti médiom, ktorému najviac veria.
  • Tvrdia, že sa vyhýbajú reklamám vo všetkých formách médií, ale dokážu ľahko rozprávať o svojich obľúbených reklamách, z ktorých takmer všetky sú audiovizuálne, a to najmä v televízii.

Je dôležité, aby si inzerenti uvedomovali, že aj keď sa nemusia priamo zameriavať na mladých ľudí, sú to ich budúci spotrebitelia, a preto je budovanie značky v ranom veku skvelým spôsobom, ako získať konkurenčnú výhodu.

Aká je budúcnosť?

Existujú zrejmé náznaky, že spôsob, akým si mladí ľudia prezerajú video, im neostane po zvyšok svojho života.

Životná etapa, nie vek, je najdôležitejším faktorom vnímania videa, ale aj mladí ľudia nakoniec vyrastú.

Nakoniec budú mať svoj vlastný priestor, viac finančnej nezávislosti a ich voľný čas bude obmedzený. Väčšina ľudí sa nakoniec ocitne v zamestnaní na plný úväzok a mnohí sa usadia s partnermi a založia si rodiny. Ich sociálne kontakty, ako aj potreba spájať sa, sa po ukončení vzdelávania zmenšujú a v konečnom dôsledku sa ich vzťah k videu stabilizuje.

Úloha videa je totiž závislá od potreby. Potreby sa zmenia, pretože mladí ľudia budú starší a technológia sa bude naďalej meniť alarmujúcim tempom a to bude mať vplyv aj na spôsob konzumácie videa.