8 potrieb prečo ľudia sledujú videá

8 potrieb prečo ľudia sledujú videá

8 potrieb prečo ľudia sledujú videá 852 480 Maria

Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime televízny večer na pohovke alebo zabíjame čas na mobilných telefónoch pred príchodom autobusu, príležitostí na sledovanie televízie neboli nikdy väčšie ako teraz. Aké sú motívy ľudí pre sledovanie televízie? Čo ich vedie k tomu, aby sledovali riadne televízne vysielanie v obývačke, alebo chodili do archívov videoportálov? Štúdia Thinkbox objavila osem televíznych „potrieb“.

Kľúčové poznatky:

 • Potreby ľudí sú trvalé, ale niektoré z nich súvisia s vekom alebo životným štádiom.
 • Vzhľadom na to, že sa počet formátov videa znásobil, rozsah očakávaní od videa sa tiež rozšíril.
 • Tradičná televízia uspokojuje najširší okruh potrieb na sledovanie videa. Vynikajúco zdieľa zážitky a umožňuje nám zostať v kontakte so širším svetom.
 • Túžba uniknúť do sveta kvalitného televízneho obsahu je hlavným hnacím motorom pre sledovanie TV programov. Práve výber „video on demand“ vyniká pri plnení tejto potreby.
 • Online video platformy, vrátane YouTube a Facebooku, slúžia pre odlišné potreby. Sú riadené osobitným záujmom  alebo chuťou rozptýliť sa.
 • Rozširovanie videa znamená, že každý formát bol oslobodený, aby vynikol čo najlepšie.

Úloha videa sa diverzifikovala, a v našich životoch existujú jeho rôzne formy:

Televízne vysielanie
Tu dominuje relaxácia, zábava a spoločné zážitky. Myslí sa tým klasická televízia, akú poznáme všetci. Motivácia relaxovať, zabaviť sa, pohodlnosť, potreba informácií a spoločné zdieľanie zážitkov je základom toho, prečo televízia bude aj naďalej v našich životoch.

Video na požiadanie ( VoD),  video-portály
Rozširovanie služieb VoD, ktoré teraz predstavujú 10% priemernej spotreby videa, zvýšilo schopnosť televízie slúžiť rôznym potrebám. Je to preto, že celé série televíznych programov sú dostupné na požiadanie.

Online video
Dostupnosť videa online na platformách, ako sú YouTube a Facebook, umožnilo nielen lepšie splnenie niektorých potrieb, ale aj vývoj nových. Okrem toho je online video miestom pre praktickú pomoc kvôli množstvu návodov „ako na to“.
Online video predstavuje 18% zo všetkých videí, ale zvyčajne slúži iným funkciám ako televízne vysielanie a služby VoD. Objavil sa totiž kľúčový motor spotreby videa online kvôli výskytu krátkeho obsahu.

Životná etapa

Vplyv životného štádia je všeobecne sekundárny voči celkovým ľudským potrebám – väčšina z nich je univerzálna, ale spôsoby, ktorými tieto potreby spĺňame, sa s vekom odlišujú. Výskum poukázal na niektoré kľúčové rozdiely. Mladí ľudia potrebujú hlavne rozptýlenie a je menej pravdepodobné, že ich zaujíma, čo sa deje v širšom svete.Otázka je, ako sa budú správať v produktívnom veku.
Typickí mladí ľudia majú veľa času (hoci sa cítia zaneprázdnení) a väčšiu potrebu rozptýlenia, ale úloha videa pri uspokojovaní tejto potreby sa ukáže neskôr. Pravda príde s časom a ďalším výskumom.

Osem potrieb pre spotrebu videa

Celkovo ľudské potreby zostávajú pomerne konštantné a motivácia pre sledovanie videa trvá. Spôsob, akým tieto potreby uspokojujeme s video obsahom, bol ovplyvnený vývojom a masovou dostupnosťou technológie. Pretože došlo k vývoju videozáznamu a nárastu využívania inteligentných zariadení, zvýšila sa naša chuť k video obsahu. Video poskytuje prostriedky na uspokojenie potrieb, ktoré boli predtým plnené inými spôsobmi.

1. Relaxácia (unwind) – 26%
2. Rozptýlenie (discract) – 18%
3. Komfort – 16%
4. Byť informovaný (In Touch) – 12%
5. Výmena skúsenosti (experience) – 10%
6. Túžba dopriať si (indulge) – 9%
7. Útek od reality (escape) – 7%
8. Potreba učiť sa – ako na to (do) – 2%

1. Relaxácia – 26%

Potreba relaxovať je univerzálna. Všetci sa potrebujeme zbaviť stresu a video, najmä lineárna televízia nám to umožňuje. Preto nie je prekvapujúce, že tvorí viac ako štvrtinu času stráveného sledovaním video-obsahu.
Človek počas dňa unaví, a to má vplyv na to, ako sa rozhodujeme.
To platí bez ohľadu na vek.

Odpočítavajte 26% času prehliadania

Máme tendenciu uprednostňovať „bezpečnejšie“, známe možnosti, ktoré minimalizujú psychickú námahu a maximalizujú potenciálnu spokojnosť. Mnohí z nás majú podobnú večernú rutinu. Keď skončíme dennými aktivitami, väčšina z nás sa chce najesť, relaxovať a ísť spať. Televízia je v stále spoľahlivým a ľahkým zdrojom zábavy. Lineárna televízia vyhrávať nad video-portálmi – pretože nevyžaduje žiadne úsilie.

Kľúčové atribúty:

 • Lineárna televízia prevažuje, ale aj VoD zohráva úlohu pri plnení potreby relaxovať, najmä pre mladšie publikum.
 • Pohovka je cieľom (dokonca aj pre mladších divákov) a my máme tendenciu ju používať vo večerných hodinách, po práci a škole.
 • Ľudia uprednostňujú obsah, ktorý zlepšuje náladu, ako je komédia, ľahká zábava alebo drámy.
 • Pre ľudí vo veku 16-34 rokov môže aj online video niekedy naplniť potrebu relaxovať, keď pasívne sledujú zábavné videá a hudobné videoklipy.

2. Rozptýlenie – 18%

Flexibilita mobilných zariadení znamená, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môže nájdený obsah vyplniť čakanie na autobus, alebo prestávku v práci. Táto potreba okamžitého uspokojenia je univerzálnym znakom, ale iba pre mladších ľudí – ktorí majú na to čas. Video je spôsobom, aby sa mohli rozptýliť, Vo všeobecnosti sa vyhľadáva obsah, ktorý sa môže spotrebovať v krátkom čase.

Kľúčové atribúty:

 • 28% spotreby videa pre 16 až 24 rokov je z dôvodu potreby rozptýliť sa.
 • Online obsah je kľúčom k rozptýleniu. Dominujú krátke relácie.
 • Krátke videá – zvyčajne trvajú menej ako 5 minút – sa aktívne vyberajú na základe chutí a záujmu používateľa. Obľúbený je humor, krátke televízne, filmové alebo športové vystúpenia, hry a hudba.
 • Popoludnie je najrozšírenejšia časová doba na rozptýlenie.
 • Online video zohráva významnú úlohu pri napĺňaní tejto potreby aj pre ľudí nad 55 rokov, ale tí s najväčšou pravdepodobnosťou vyhľadávajú online obsah lineárnej televízie. Tiež majú čas, ale hľadajú informácie o živote a svete.

3. Komfort – 16%

Ľudia sú spoločenské bytosti a všetci potrebujeme tráviť čas s tými, ktorých milujeme. Platí to bez ohľadu na vek alebo životné štádium a väčšina z nás uznáva úlohu televízie pri spájaní domácností.
Televízia zohráva dôležitú úlohu pri trávení času s ľuďmi, ktorí sú k nám najbližšie.
TV spája domácnosti upokojujúcim a relaxačným spôsobom. Čas, ktorý spoločne strávime pri televízii, je často plánovaný a zvyčajne sa váži. Platí to najmä pre rodiny s deťmi.

Kľúčové atribúty:

 • Komfort predstavuje 14 -17% nášho času sledovania televízie vo všetkých vekových skupinách.
 • Komfort je dôležitejšou potrebou medzi rodinami, čo predstavuje 19% všetkých zobrazení pre rodiny s deťmi mladšími ako 10 rokov, u mladých 16 až 34 rokov, žijúcich bez rodiny je to menej iba 8%.
 • Známe programy a rutinné sledovanie je bežné a lineárna televízia v tom dominuje.
 • Televízia ponúka členom domácnosti spôsob, ako si navzájom dohnať a stráviť kvalitne spoločný čas.
 • Predvečerné sledovanie je kľúčové, zamerané na hlavný televízor v domácnosti – zvyčajne v pohodlí obývacej izby.
 • Výber obsahu je často druhoradý pri potrebe stráviť spoločne čas – kompromis je bežný.

4. Potreba byť v kontakte so svetom – 12%

Byť v obraze. Väčšina z nás cíti vrodenú túžbu zostať v kontakte so svetom tak, že držíme krok s politickými, spoločenskými a kultúrnymi udalosťami. Spôsoby, ako to môžeme urobiť, sú rozmanitejšie ako kedykoľvek predtým.

Aj keď televízia zohráva väčšinu zobrazenia v režime „byť v kontakte“, existuje rozdielnosť pokiaľ ide o vek.
Pre 16 – 34 rokov hrá online video dôležitejšiu úlohu, lebo im umožňuje sledovať množstvo obsahu. To znamená, že táto veková skupina sa šťastne ponorí do obsahu okolo tém, ktoré ich veľmi zaujímajú, napríklad dokumentárne filmy. Staršie publikum (45+) sa spolieha na televíziu, aby zostali v kontakte so širším svetom.

Dotknite sa 12% času zobrazenia

Kľúčové atribúty:

 • Obsah klasického televízneho vysielania predstavuje 77% celkového sledovania, online video 13% a VoD iba 2% pre túto potrebu.
 • Táto potreba sa prejavuje hlavne ráno. Platí to tak pre televíziu, ako aj pre online video.
 • Potreba zostať v kontakte prostredníctvom videa je oveľa väčšia u osôb vo veku + 65 rokov, čo predstavuje 17% celkového času sledovania pre 55-64 rokov oproti len 7% z 16-24 rokov.
 • Pre 16 -34, ak majú veľký záujem o tému, môže byť video aj dlhšie.
 • Pre 45+ dominuje lineárna televízia.

5. Výmena skúsenosti, zdieľanie zážitku – 10%

Televízia zostáva hlavným prostriedkom na poskytovanie zdieľaného zážitku. Stále si vymieňame skúseností s ľuďmi okolo nás.
Online posilnil schopnosť televízie poskytnúť všestranný zážitok, pretože konverzácie, ktoré by sa tradične uskutočnili na pohovke, teraz nemajú žiadne hranice. Diváci sa môžu spojiť s ostatnými po celom svete a môžu to urobiť okamžite.

Kľúčové atribúty:

 • Výmena skúsenosti predstavujú 8 -12% nášho zobrazovacieho času vo všetkých vekových skupinách.
 • Klasická televízia dominuje v spôsobe, ako uspokojiť trvalú ľudskú potrebu zažiť obsah v rovnakom čase ako ostatní.
 • Televízne vysielanie predstavuje 82% času, ktorý trávia ľudia pri zaistení tejto potreby, online video 11% a SVOD iba 4%.
 • Online médiá zosilňujú efekty lineárnej televízie.
 • Vysokokvalitné predstavenia dráma a zábava, športové alebo kultúrne podujatia a nekonečné telenovely sú v tomto nevyhnutné.
 • Túžba sledovať príbehy na veľkej obrazovke v spoločnosti iných je silná.
 • Video-portály umožňujú divákom zdieľať skúsenosti pružnejšie, ale túžba sledovať to čo najbližšie k živému podujatiu je obrovská. (Napríklad futbalové zápasy.)
 • Virálne online video tiež plní úlohu pri tejto potrebe, najmä pre mladšie publikum.

6. Potešenie, túžba dopriať si – 9%

Všetci máme svoje osobné záujmy, vášne, nevinné potešenie a video obsah poskytuje čoraz perfektnejší spôsob ich sledovania. Ako sa rozšírilo online video, môžeme ľahko splniť túto potrebu prostredníctvom mixu televízie a online videa. To platí pre všetky vekové skupiny.
Táto potreba má dve strany.
Po prvé, túžba po „mojom čase“ a hľadanie osobne atraktívneho obsahu, ktorý sa zaujíma o jednotlivca. Lineárna televízia a video-portály vynikajú v tejto oblasti. Po druhé, zhovievavosť k osobným a špecializovaným záujmom (napr. hry, make-up, fotografia), ktoré boli tradične ponúkané knihami, webovými stránkami a časopismi, ale teraz sú ľahko dostupné na online video platformách, ako je YouTube. Toto je obzvlášť rozšírené pre osoby mladšie ako 35 rokov.

Kľúčové atribúty:

 • Značky dôveryhodných kanálov (lineárna TV, VoD) ponúkajú atraktívny obsah,  (napr. filmy, reality show alebo sci-fi), ktoré spĺňajú potrebu „môjho času“.
 • Online video – najmä pre mladších divákov – umožňuje jednotlivcom rýchlo a ľahko sa venovať svojim osobným záujmom.
 • Online video sa v mnohých ohľadoch ukázalo oblasti skrytého alebo nelegálneho záujmu, ako napríklad pornografia.

7. Útek od reality – 7%

Nikto nepopiera, že sme v zlatom veku televízie. Vysoká kvalita programov TV vysielania a dostupnosť obsahu umožňujú divákom stratiť sa vo video obsahu tak, že môžu uniknúť do rôznych svetov alebo životov.
Tento stav je veľmi dôležitým prvkom vysielateľov a poskytovateľov VoD. Pre živú televíziu je tu príležitosť na sledovanie, ale služby VoD umožňujú divákom ponoriť sa do viacerých epizód svojich obľúbených programov, ak si to želajú. To vedie k zaujímavému novému správaniu, kde je VoD je vrcholom hierarchie výberu – pozeráme, kým sa neskončí seriál.

Kľúčové atribúty:

 • Veľmi zaujímavý obsah, ako je dráma, filmy a kvalitné dokumenty, vyhrávajú pri tejto potrebe.
 • Aktuálna situácia je o hlbokej angažovanosti a osobnom prijímaní.
 • Videoportály sú významné destinácie, keď potrebujú diváci uniknúť do televízneho obsahu.
 • Výber platformy má tendenciu byť riadený tým, kde je požadovaný obsah ľahko dostupný (či už televízia alebo VoD).

8. Potreba učiť sa – 2%

Potreba vyhľadávať užitočné informácie rýchlo a ľahko je faktom života prakticky pre každého a internet znamená, že odpovede sú k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd.
Dostupnosť videa online (zvyčajne YouTube) znamená, že online video už poskytuje divákom funkčnú úlohu. N
ájdete videá na ľubovoľnú tému, ale tieto videá nespĺňajú zábavnú úlohu. Televízia môže tiež pri tom zohrávať úlohu (napr. varenie, domáce kutilstvo), ale online video uvoľnilo televíziu, aby sa zamerala na to, čo robí najlepšie.

Kľúčové atribúty:

 • Táto potreba sa zvyčajne plní prostredníctvom webových stránok s videom online, ako je YouTube.
 • Praktické usmernenie a funkčnosť sú pri tejto potrebe oveľa dôležitejšie ako zábava.

Na záver

 1. Rozširovanie obsahu a jednoduchá dostupnosť na rôznych platformách znamená, že všetky formy videá sú na správnom mieste a tam, kde môžu slúžiť najlepšie.
 2. Pre klasickú televíziu to stále znamená väčšinu času sledovania. Ide o platformy, ktoré pomáhajú divákovi relaxovať, utužovať domácnosti a a tak spoločne zdieľať skúsenosti. Televízia je vysoko kvalitné a dôveryhodné prostredie.
 3. Video-portály sa vyvinuli tak, aby naplnili určité potreby. Poskytujú cenné prostriedky na sledovanie nadmerného televízneho obsahu.
 4. Služba YouTube vyplňuje medzeru v priebehu dňa krátkymi videami a je praktickou pomôckou na nudu.

Stručne povedané, súčasná videoprojekcia ponúka divákom množstvo príležitostí na to, aby splnili všetky svoje potreby pri sledovaní videa.

Článok bol spracovaný podľa: https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/The-Age-of-Television-the-needs-that-drive-us