TV má neprekonateľný rozsah a dosah – nové zistenia

TV má neprekonateľný rozsah a dosah – nové zistenia

TV má neprekonateľný rozsah a dosah – nové zistenia 1280 720 Maria
Meranie Rady pre výskum publika vysielateľov (BARB) ukazuje, že:
  • Priemerný divák sleduje celkovo 3 hodiny a 22 minút vysielania TV denne.
  • Priemerný človek si pozrel 35,5 minúty SVOD (predplatené video na požiadanie napr. Neflix, Amazon) denne.
  • 68 % dospelých sleduje viac ako 50 lineárnych televíznych reklám denne.
  • BVOD (video na požiadanie, napr. z archívu televízie) môže pomôcť osloviť ľahších lineárnych divákov: 60 % sledovanosti BVOD vygeneruje najľahšia polovica lineárnych divákov.
Analýza spotreby videa od Thinkboxu s použitím údajov za rok 2020 ukázala, že:
  • Televízia je najobľúbenejšou formou videa a predstavuje 75 % video konzumácie priemerného človeka.
  • YouTube predstavuje 13%, TikTok 1,4% všetkých sledovaných videí.
  • Pre inzerentov je dôležitejšie, že televízia predstavuje 91 % všetkej videoreklamy, ktorú vidia.

Graf nižšie ukazuje, aký majú podiel jednotlivé formáty na mediálnom dni dospelej populácie.

 

Z tohoto grafu  je zrejmé, že klasické sledovanie televízie (Broadcaster TV) je významnou súčasťou dňa aj v skupine 16-34 ročných, tvorí 36,3 %. Sledovanie Youtube je 25,2%, Facebook 0,7% a TikTok až 9,3%. Pravdu majú teda tí, ktorí tvrdia, že TikTok rastie (oproti Facebooku).
Čísla ale treba vidieť v celom kontexte.
U dospelých je klasické sledovanie 63,7%, Youtube 13%, Facebook iba 0,9% a TikTok 3,5%. Na tieto čísla by sa mali pozrieť verejné inštitúcie, ktoré vynakladajú financie na výrobu videa pre Facebook.

2020 video chart

 

Tento graf ukazuje, 91% video reklám ľudia videli pri klasickom sledovaní televízie. Youtube je 5,6% a najnovší TikTok iba 1,4%.
U mládeže je to podobné, i keď viac v prospech sociálnych sietí.

Broadcaster TV accounts for 95% of our video ad day

Otázkou ostáva, prečo chceme byť v každom prípade „in“, ak môžeme inzerovať cez klasické média? Nie, cena to nie je. Cene sa budeme venovať v inom článku.

Spracované z: https://www.thinkbox.tv/why-tv/unbeatable-scale-and-reach/