MULTIREGIONÁLNA INZERCIA

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

RegionTVnet je neformálny projekt spolupráce regionálnych a lokálnych televízií na Slovensku pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.
Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta.

RegionTVnet.sk

Odvysielanie a výroba reklamy

Realizujeme všetky formy reklamy, známe z národnej TV: reklamný spot, sponzoring, rozhovory, reportáže, diskusie, telenákup, product placement, TV relácie + online reklama.

Celoplošná informačná kampaň

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná  aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

Odvysielanie nekomerčného videa

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitný dokumentárny film nemá ostať v šuplíku zapadnutý prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti.

Politická reklama

Najmä regionálne TV ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.

Regionálna TV má uznanie u divákov a veľké sympatie. Miestny program má vzhľadom na svoju hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí rešpekt.

Cielená reklama bez strát z rozptylu. Reklama v TV umožňuje inzerentom osloviť cieľové publikum v požadovanej lokalite. Pre malých aj veľkých trhových inzerentov - môžu eliminovať plytvanie.

Nadpriemerné verné publikum. Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. Miestna TV je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi. Unikátne formy reklamy sa dajú hravo prispôsobiť miestnej pobočke podniku a obchodným podmienkam.

Kampaň umožní otestovať pôsobenie reklamného posolstva. Dostupnosť reklamy v miestnej TV dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Najskôr otestujte kampaň na malej vzorke.

Reklama v regionálnej TV neprekáža - dokonca je považovaná za súčasť programu. Kde inde nájdete takú vnímavosť k reklame? Podľa prieskumov - drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame.

Máte záujem o reklamu v regionálnej TV?

Radi vám poradíme s vaším individuálnym projektom krížovej reklamy!
Objednávkou v regionálnej TV nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.