Multi-regionálna reklama

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

Regionálna televízia

Regionálna televízia

Má uznanie u divákov a veľké sympatie

Miestny program má vzhľadom na svoju hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí rešpekt.

Reklama v regionálnej televízií neprekáža - je považovaná za súčasť programu.

Kde inde nájdete takú vnímavosť k reklame? Prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame.

Nadpriemerné verné publikum

Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi

Unikátne formy reklamy sa dajú hravo prispôsobiť miestnej pobočke podniku, či obchodným podmienkam a tak zaručujú vysokú úroveň pozornosti publika. Má vysoký počet opakovaní a to vyhovuje z dôvodu odlišného správania sa televíznych divákov

Cielená reklama bez strát z rozptylu

Reklama v miestnej televízii umožňuje inzerentom osloviť cieľové publikum presne a v požadovanej lokalite. Malí trhoví inzerenti tak môžu eliminovať plytvanie a veľkí národní inzerenti tak môžu osloviť svoje publikum s nadpriemerne vernými divákmi prostredníctvom jedinečnej multi-regionálnej inzercie

Kampaň umožní otestovať pôsobenie reklamného posolstva v malom rozsahu

Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Výhodou marketingu je, že regionálne TV sú ako testovacie zariadenia. Otestujte kampaň na malej vzorke skôr, ako aktivujete národnú kampaň.

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.

Čo je RegionTVnet?

RegionTVnet je neformálny projekt spolupráce regionálnych a lokálnych televízií na Slovensku pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta

Televízie majú rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou osobitne je zložité a časovo náročné. Ponúkame alternatívu, nie iba náhradu klasickej kampane v národnej televízií.

Čo ponúka RegionTVnet?

01. Odvysielanie a výrobu reklamy

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, PR: rozhovory, reportáže, diskusie, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis TV program + online reklama.

02. Celoplošnú informačnú kampaň

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná  aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

03. Odvysielanie videa

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitný dokumentárny film nemá ostať v šuplíku zapadnutý prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti.

Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu a pochváliť sa pred verejnosťou. Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol  Slávnostný benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.

04. Politickú reklamu

Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.

K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane. Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie  – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva