Čo získate pomocou obsahového partnerstva

Čo získate pomocou obsahového partnerstva

Čo získate pomocou obsahového partnerstva 1920 1080 Maria

V posledných rokoch majú značky viac možností na spoluprácu s televíziou ako kedykoľvek predtým. Partnerský kontent – kde sa značky približujú k televíznemu obsahu – je ohnisko inovácie a plodnej spolupráce.

 • Televízia je domovom kvalitného obsahu a má obrovské lojálne publikum.
 • Partnerstvá v oblasti televízneho obsahu umožňujú značkám využiť jedinečné vzťahy, ktoré diváci majú so svojimi obľúbenými reláciami. Je to  jedna z najsilnejších vecí, ktoré značka môže urobiť.
 • Partnerstvá vysielateľov môžu zahŕňať kombinácie sponzorstva, AFP – programy financované inzerentom, inzerciu, interaktívny obsah, súťaže, licencovanie, udalosti z televíznej značky, umiestňovanie produktov a video na požiadanie.
 • Existujú účinné partnerstvá v oblasti obsahu, ktoré sa hodia na všetky druhy cieľov značiek.
 • Dnešné obsahové partnerstvá sa nachádzajú v okolí programu, v programe, v reklame a mimo obrazovky.

Sme v zlatom veku televízneho obsahu. Kvalita a šírka možností televízie je ohromujúca. Televízia bola vždy kultúrnym lepidlom – ľudia o nej hovoria s láskou, milujú jej sledovanie – je to ľudová vášeň. To je skvelá správa pre značky, pretože teraz majú mnoho spôsobov, ako využiť túto vášeň – dokonca ju vylepšiť. Vysielatelia sú veľmi flexibilní a chcú úzko spolupracovať s obchodnými značkami, vedia prispôsobiť aktivitu založenú na obsahu konkrétnym potrebám značky.

Partnerstvo alebo spoluvytváranie skvelého obsahu je neuveriteľne lákavé aj pre inzerentov: takto sa dostáva do srdca príbehu a teda aj divákov.
Vysielatelia a ich značkové programové značky majú hlboké vzťahy s vernými publikami. Takže partnerstvom s nimi môžu inzerenti osloviť veľké publikum a využívať prémiový obsah.

Obsahové partnerstvo

Obsahové partnerstvo znamená, že komunikačná stratégia závisí od redakčných hodnôt programu. Značka si môže zapožičať hodnoty a atribúty z televízneho obsahu a pocity ľudí, ktoré prostredníctvom programu podľahli značke. Napríklad, ak značka sponzoruje zábavnú show, všetko ide ľahšie. Ak niekto sponzoruje program pre mládež, môže byť takto aj sám videný ako mladší.
Partnerstvá s vysielateľmi môžu zahŕňať kombinácie sponzorstva, AFP – programy financované inzerentom, inzerciu, interaktívny obsah, súťaže a propagácie, reportáže zo sveta značky, umiestňovanie produktov a video na požiadanie. Získajte viac informácií o nádhernom svete partnerstiev s obsahom.

Content partnership – obsahové partnerstvo je spoločná aktivita medzi značkou, vysielateľom a výrobcom za účelom vytvorenia originálneho audiovizuálneho programu šíreného cez ľubovoľnú platformu médií. Zainteresované strany pri spolufinancovaní projektu zdieľajú práva na využívanie obsahu a jeho duševného vlastníctva.
Je to istý druh komunikačnej stratégie, keď si značka môže „zapožičať“ hodnoty, atribúty televízneho obsahu a pocity ľudí, ktorí vďaka TV programu podľahli značke.

 • Zaručuje hlavnú pozíciu a maximálnu viditeľnosť vášmu cieľovému publiku
 • Je k dispozícii na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
 • Vytvára efektívne prepojenia medzi značkou a jej témami.
 • Ovplyvňuje rozhodnutia o kúpe.
 • Poskytuje výnimočnú expozíciu na preplnenom trhu.

V televízií má niekoľko foriem:

1. Sponzoring

je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu s cieľom propagovať názov alebo obchodné meo, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.

2. Program financovaný reklamou AFP

je v podstate partnerstvo medzi televíznym kanálom a inzerentom. Inzerent úplne alebo čiastočne financuje televíznu produkciu a získava tak právo spojiť svoju značku s určitými hodnotami a skúsenosťami prostredníctvom televíznej produkcie.
AFP boli pôvodnou formou financovania programov, pričom pojem „soap opera“ si vybral meno z toho, že spoločnosti s mydlom často sponzorovali originálne televízne drámy. Toto pokračovalo až do zavedenia regulačných zásahov a vznikli reklamné bloky.
S nárastom televíznych nahrávacích zariadení, online vysielaním a obnovou miestnej televízie vysielatelia opäť hľadajú spôsob, ako financovať TV.

3. Product placement

je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie.
Aby značka mohla mať prospech z umiestňovania produktov – zvuk, expozícia, kontextová – divák musí mať akceptáciu, že je relevantný alebo prospešný pre obsah.
Teoreticky sa to nazýva „poznanie presvedčenia“. Keď je znalosť presvedčenia vysoká, značka bude pravdepodobne vnímaná pozitívne. Keď sú znalosti o presvedčení nízke, značka nebude mať prospech.

Obsahové partnerstvo umožňuje

Existujú účinné partnerstvá v oblasti obsahu, ktoré sa hodia na všetky druhy cieľov značky, od spustenia značky až po jej zdokonalenie, posilnenie imidžu, rozširovanie udalostí a získavanie maloobchodných profitov.

 • Dlhodobé budovanie značky
  Vytváraním dlhodobého partnerstva s televíznym programom si značka zapožičiava jeho hodnoty. Čím dlhšie je partnerstvo, tým je toto spojenie pevnejšie a tým hlbší a dôvernejší je vzťah s divákom.
 • Zmena značky
  Zmena značky je jednou z najťažších marketingových úloh. Vypožičiavanie hodnôt z televíznych programov môže byť jemnejším a implicitnejším spôsobom zmeny toho, ako ľudia cítia vašu značku, ako priama reklama. Môže to znížiť riziko odmietnutia.
 • Krátkodobá odpoveď
  Na druhom konci spektra okrem dlhodobého budovania značky,  obsahové partnerstvo sa osvedčilo aj v krátkodobej reakcii. Značka môže využívať obsahové partnerstvo, ako napríklad sponzorovanie kanála alebo vytváranie špeciálneho obsahu, na intenzívny krátky výbuch – povedzme, že sa začne film – čo mu umožní rýchlo získať pozornosť a riadiť okamžitý predaj. Frekvencia, ktorá prichádza s určitým typom partnerstva s obsahom, funguje dobre, keď generuje odpoveď.
 • Normalizácia
  Toto je špecifický aspekt umiestňovania produktov v televíznych programoch. Pravidelné videnie výrobkov v zábere alebo pri používaní v programoch (napríklad v telenovelách), pomáha brať výrobky ako normálnu a akceptovanú súčasť nášho každodenného života.

Vytváranie partnerstva s televíznym obsahom je jednou z najsilnejších akcií, ktoré značka môže urobiť. Od sponzorstva až po kontextovú reklamu sa stále rozširujú spôsoby približovania značiek k obsahu. Televízia nikdy nebola flexibilnejšia alebo prijateľnejšia pre obsahove partnerstvá, ktoré by vyhovovali všetkým: veľkým alebo malým a aby spĺňali krátkodobé alebo dlhodobé ciele. Všetky značky by mali hovoriť s vysielateľmi a urobiť všetko preto, aby vytvorili riešenie založené na obsahu, ktoré prináša.