Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

Skrytá marketingová sila regionálnej televízie 853 480 Maria

Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Práve regionálna identita je pokladom lokálnej televízie. Ponúka občanom a zástupcom regiónu možnosť vyjadriť sa a poskytuje informácie v rôznych publicistických formách.

Na program regionálnej TV by sa nemalo nazerať optikou národnej komerčnej televízie, nie je totiž prioritne určený na zábavu, showbiz a bulvár. Regionálna televízia nenapodobňuje národné média. Vie, že jej nezastupiteľné miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov „svojho“ regiónu. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.

Obsah regionálneho vysielania

Štruktúru vysielania tvorí: spravodajstvo, publicistika a záujmové magazíny. Niektoré stanice aktualizujú program každý deň, iné vysielajú v slučke celý týždeň to isté, je to rôznorodé.

V TV Bratislava sú najobľúbenejšie diskusné programy na aktuálnu tému. Ponúkame názory mienkotvorných ľudí, analýza problémov je pre ľudí veľmi zaujímavá. Za takmer 10 rokov sme mali v štúdiu cca 6 000 hostí a vyrobili sme vyše 1 500 diskusných relácií, v ktorých účinkovalo cca 5 000 odborníkov a politikov.

Nevieme si predstaviť, že by sa človek prestal zaujímať o svoje okolie. Človek si pozrie zahraničné správy – vojny, terorizmus, katastrofy, pozrie si národné správy – vysokú politiku, kauzy a celebrity. Cíti sa bezmocný, lebo na veci nemá vplyv. Ale pri informáciách z regionálneho média má pocit, že môže život vo svojej blízkosti ovplyvniť.

Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Cieľom lokálnej televízie je významne ovplyvňovať rozvoj regiónu, preto sa program zameriava na dianie v danom meste či obci. Okrem toho aktivizuje občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí, umožňuje im, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach. Pestuje lokálnu a regionálnu identitu, prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.

Regionálna a lokálna TV je užitočná nielen pre obyvateľov…

Komunálnym politikom dáva možnosť odprezentovať svoje názory v atraktívnej audiovizuálnej forme. Svojím spôsobom im pomáha aj v zručnosti vystupovať.

Lokálna televízia poskytuje uplatnenie top – profesionálom. Pre komerčnú TV je totiž často už aj štyridsiatnik starý. Regionálna TV dáva prácu špičkovým profesionálom, ktorí chcú odovzdať svoje skúsenosti. Je až prekvapujúce, aký je veľký záujem profesionálov z národnej televízie o uplatnenie v menšom a slobodnejšom kolektíve regionálnej televízie.

Na druhej strane dáva možnosť aj mladým, začínajúcim redaktorom a technikom. Po čase si ich „preberajú“ národné televízie. Vedia, že človek z regionálnej TV má všestranné zručnosti, dobré pracovné návyky a suverenitu pred kamerou.

Napriek obmedzeným príjmom regionálna televízia vyrába rôzne nízko rozpočtové formáty a dokumentárne filmy. Svojím spôsobom pomáha komerčnej konkurencii, lebo ukazuje, že programové formáty sa dajú vyrábať efektívnejšie.

Marketingová sila regionálnej televízie

Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu. Marketingovú silu regionálnej TV si uvedomuje komunálna samospráva, ale pre štát a súkromný komerčný sektor je stále akoby neobjavená. Pritom regionálna televízia ponúka rovnaké formy reklamy ako celoštátne televízie – reklamný spot, sponzoring, reportáž, rozhovor, ale aj kompletný biznis televízny program. Regionálna TV je veľmi vhodná aj na kampane vo verejnom záujme, ktoré sú obvykle financované zo zdrojov EÚ.

Prostredníctvom siete regionálnych TV je možné osloviť porovnateľné publikum ako v celoštátnych TV – ak počítame s tým, že regionálna TV poskytne dostatok repríz. Uverejnenie na youtube nestačí, ak to nie je vydarené virálne video. Sú prípady, keď z verejných zdrojov vyrobené video sa zavesí na youtube a potom sa čaká, kto ho tam nájde, alebo sa míňajú ďalšie prostriedky na zdieľanie videa.

Regionálna TV je priam ideálna pre politickú kampaň. Sleduje ju občan, ktorý sa zaujíma o verejné veci, je v produktívnom veku či starší. Škoda, že regionálna TV je tak málo využívaná v národných kampaniach.

Prečo inzerovať v regionálnej TV?

Sú dôveryhodné, majú uznanie u divákov a veľké sympatie.
Regionálne informácie sú na prvom mieste!

Televízia všeobecne je jeden z najpopulárnejších zdrojov informácií.
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Na Slovensku 4 milióny obyvateľov sleduje televíziu niekoľko hodín denne. Tí, ktorí sa odklonili od tradičného sledovania, sledujú televíziu prostredníctvom internetu.
Účinok televízie trvá dlhšie ako u iných médií. Televízny spot môže žiť v mysliach spotrebiteľov celé roky. Čo môže byť videné, môže byť aj predané. Je známe, že TV dokáže predať všetko a TV je pre inzerentov bezpečnou investíciou.

Regionálna TV má verné publikum.
Najmä regionálne televízie sú najbližšie ku konkrétnemu a reálnemu životu ľudí. Preto sú im diváci verní a inzerenti tak môžu svoju reklamu zacieliť na verných a spoľahlivých zákazníkov.

Reklama v regionálnej TV neprekáža.
Prieskumy zo zahraničia dokazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame. Regionálna televízia má to, o čom iní iba snívajú: 69 percent divákov chce vidieť reklamy v regionálnej TV! Zatiaľ, čo tradičná reklama v komerčnej televízii je impulzom pre odchod od televízora, v miestnej televízii diváci pri nej zostávajú. Ľudia totiž prijímajú regionálnu reklamu ako regionálnu informáciu.

Vysoké pokrytie.
Regionálna televízia je v každom väčšom meste na Slovensku.

Efektivita a eliminovanie plytvania.
Dostupnosť reklamy v regionálnej televízii dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Ďalšou výhodou je, že regionálne TV sú ako testovacie zariadenia. Po otestovaní kampane na malej vzorke môže klient aktivovať národnú kampaň.

Reklama v regionálnej TV znamená: silné pokrytie, lojálne publikum a regionálnu identitu na jednom mieste.

Sledovanosť

Regionálne televízie nie sú súčasťou peoplemetrového merania sledovanosti, ani národných prieskumov. Niektoré slovenské regionálne stanice si nechali urobiť individuálny prieskum sledovanosti. Výsledkom bolo, že ich pravidelne sleduje cca 25 % obyvateľov relevantného územia. Podobnú sledovanosť majú aj televízie v zahraničí. Dá sa odhadnúť, že stanice ktoré majú pestrý program, pravidelne sleduje cca 25 % obyvateľov územia, pre ktorý vyrábajú program.