Televízia vytvára 71% z celkového zisku generovaného reklamou

Televízia vytvára 71% z celkového zisku generovaného reklamou

Televízia vytvára 71% z celkového zisku generovaného reklamou 800 450 Maria

Štúdia – Ziskovosť: obchodný prípad pre reklamu – dokazuje, že všetky formy reklamy vytvárajú zisk, ale v rôznej miere z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.

V rámci toho zistili, že televízna reklama:

 • Poskytuje najväčší objem celkového zisku generovaného reklamou dlhodobo aj krátkodobo.
 • Je najbezpečnejšou investíciou do reklamy (s najmenším rizikom), ktorú môže podnik dosiahnuť, s najvyššou pravdepodobnosťou návratnosti a zisku.
 • Aj naďalej je najúčinnejšou formou reklamy s najvyššou návratnosťou investícií na použitú jednotku meny.

Štúdiu si objednala spoločnosť Thinkbox, marketingový orgán pre komerčnú televíziu vo Veľkej Británii. Realizátorom bola spoločnosť Ebiquity a Gain Theory, ktorí nezávisle hodnotia výkonnosť a efektívnosť reklamy pre stovky značiek. Celkovo analyzovala viac ako 2 000 reklamných kampaní v 11 kategóriách s cieľom odhaliť vplyv, ktorý majú rôzne formy reklamy na krátkodobý zisk, a potom tieto poznatky skombinovala s výsledkami z dlhodobého hľadiska.

Televízia vytvára najväčší zisk 

Zisk generovaný reklamou, pri návratnosti investícii 3 roky je: 

Televízna reklama tvorí 71 % celkového zisku generovaného reklamou.

 • tlač – 18% z celkového zisku
 • online video – 4%,
 • vonkajšia reklama – 3%,
 • rádio – 3%
 • online zobrazenie – 1% , čiže 1 cent z eura. Pritom online videoreklama zahŕňa aj služby videoportálov poskytované TV vysielateľmi a online videoreklamy na stránkach ako YouTube a Facebook.

Televízia je považovaná za najúčinnejšiu krátkodobú formu reklamy.

Televízna reklama tvorí 62 % celkového zisku v krátkodobom výhľade.

 • tlač – 22% z celkového zisku
 • rádio – 5%
 • online video – 5%,
 • vonkajšia reklama – 3%,
 • online zobrazenie – 2%.

Televízia je najbezpečnejšou investíciou do reklamy

Pri skúmaní podielu kampaní rôznych foriem reklamy, ktoré priniesli zisk inzerentovi, identifikovali relatívnu bezpečnosť rôznych investícií do reklamy.

Zistilo sa, že televízia je najväčším zdrojom zisku generovaného reklamou z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Z krátkodobého hľadiska: 70% televíznych reklamných kampaní prinieslo zisk.

 • rádio (62%)
 • tlač (61%)
 • online video (52%)
 • online zobrazenie (37%)
 • vonkajšia reklama (19%)

Z dlhodobého hľadiska, keď sa pozrieme na celkový zisk počas 3 rokov po ukončení reklamných kampaní:

86% televíznych reklamných kampaní prinieslo zisk.

 • tlač (78%)
 • rádio (75%)
 • online video (67%)
 • vonkajšia reklama (48%)
 • online displej (40%)

Televízia je najúčinnejšou formou reklamy s najvyššou návratnosťou investícií

Štúdia zistila, že televízia prináša inzerentom takýto zisk, pretože jej rozsah a popularita jej umožňujú pokračovať v efektívnosti pri vysokých objemoch investícií. Inzerenti môžu zvýšiť investície do televízie na vyššiu úroveň ako iné médiá a budú aj naďalej prinášať zisk.

Silný dôvod pre rast investícií do televízie

Štúdia dospela k záveru, že inzerentom chýba maximalizácia zisku generovaného reklamou nedostatočným investovaním do televízie. V súčasnosti predstavuje televízia 54% výdavkov na reklamu, napriek tomu je zodpovedná za 71% celkového zisku generovaného reklamou.

Thinkbox sa zameriava na dokazovanie efektívnosti reklamy. Popri zadávaní štúdií o účinnosti od uznávaných nezávislých spoločností tiež dôsledne podporovala rozsiahle štúdie iných organizácií. V štúdii z roku 2017, ktorá analyzovala prípadové štúdie efektívnosti databázy IPA, sa dospelo k záveru, že televízia zostáva najúčinnejšou formou reklamy a bude jej stále viac.

Televízne fakty a čísla

Na Slovensku nemáme prieskumy, ktoré by pomohli poznať pravdu. Naopak, existujú ničím nepodložené mýty o ziskovosti a úspechu online reklamy a konci tradičných médií. 

Pre zaujímavosť výsledky z Veľkej Británie:

 • Priemerný divák sleduje televíziu 3 hodiny, 38 minút denne.
 • Televízia predstavuje 75% pozerania videa.
 • YouTube predstavuje 6,4% pozerania videí.
 • Facebook predstavuje 1,7% sledovania videa.
 • Celková hodnota SVoD (vrátane spoločností Netflix a Amazon) predstavuje 4,1% zhliadnutia videa.

https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=https://advanced-television.com/2019/05/23/study-tv-advertising-drives-small-business-growth/&prev=search