Získané (zadarmo – online) média nemôžu nahradiť hromadné médiá

Získané (zadarmo – online) média nemôžu nahradiť hromadné médiá

Získané (zadarmo – online) média nemôžu nahradiť hromadné médiá 150 150 Maria

Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo, že penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu a zisku v porovnaní s lojálnosťou. Rozsah média je hlavným motorom účinnosti.
Úzke zacielenie a lojalita sú skvelé pre krátkodobú efektívnosť, nie sú to stratégie, ktoré vytvárajú podiel na trhu.

Navyše „získané“ médiá nemôžu pôsobiť ako náhrada za investovanie do veľkých mediálnych kanálov.
Získané médiá sú jednoducho vedľajším produktom tejto investície. V skutočnosti, čím ďalej rozširujete svoje posolstvo a čím viac ne-zákazníkov dosahujete, tým väčšie účinky značky.

Konkrétne zistenia odhaľujú vplyv televízie

  • Investovanie do televízie zvyšuje efektívnosť o 40% – čím sa stáva najefektívnejším mediálnym kanálom.
    To je dôležité pre vytvorenie línie rastu, ktorý je kľúčovým hnacím motorom zisku, s priemerným podielom na trhu 2,6% získaným za rok pri použití televíznej reklamy.
  • Jeden z prínosov televízie je, že veľké množstvo ľudí trávi veľa času sledovaním.
    Vzhľadom na to, že hlavným faktorom efektívnosti je rozsah, televízia prekonáva aj také efekty efekty, ako je zisk a podiel na trhu.
  • Televízia stále zvyšuje svoju účinnosť.
    Medzi rokmi 1980 a 1996 pridanie televízie ku kampani zvýšilo podnikateľské efekty v priemere o 12%. Toto sa zvýšilo na 40% v rokoch 2008 – 2016, čo robí televíziu jednou z najväčších impulzov efektívnosti ako celku.

Video on demand ešte viac zvyšuje efektivitu televízie

Jedným z dôvodov, prečo sa televízia stáva účinnejšou, je že čoraz viac je podporovaná formátmi videom na požiadanie a online videom.
VoD môže zvýšiť efektivitu televízie o tretinu, zatiaľ čo ďalšie online video zvyšuje svoju výkonnosť.  Ale výkon spočíva v kombinácii formátov na požiadanie, keď sa v spojení s televíziou používa aj VoD a online video. Táto kombinácia umožňuje ľuďom ponoriť sa do televízneho obsahu.

Pri interpretácii vyššie uvedeného grafu je treba povedať, že kampane kombinujúce televíziu (vrátane VOD) a online video prispievajú k väčšiemu počtu veľkých biznis efektov. Ale bolo by nesprávne vyvodiť záver, že online videokampane iba na webe prináša 78% z objemu zisku televízie alebo že kombinácia televízie a online videa je takmer dvakrát tak silná ako televízia samotná.

Keď premýšľate nad obrovským rozdielom v rozsahu ponúkanom televíznym a online videom, ako to dokazujú údaje IPA Touchpoints a vlastná analýza videoreklamy Thinkbox , môžete rýchlo vidieť, že objem veľkých podnikateľských efektov (napríklad celkový zisk alebo podiel na trhu) televízie v porovnaní s videom online bude veľmi odlišná.

Záver

Správca značiek je povinný vidieť viac. Zatiaľ čo sa zameranie na krátkodobé marketingové aktivačné činnosti je dôležité vzhľadom na prevalenciu online kanálov a súvisiace údaje, ktoré tieto kanály prinášajú, musíme zabezpečiť, aby to nebolo na úkor budovania značky.
Znepokojujúce údaje naznačujú, že sme teraz ďaleko za optimálnou úrovňou aktivácie. To všetko naznačuje dobrú správu pre masmédiá, ale najmä pre televíziu.
Televízia je najefektívnejším mediálnym kanálom a môže nielen zvládnuť emocionálne spojenie, ktoré je potrebné na rozširovanie značiek, ale aj na objem.