Účinná mediálna stratégia potrebuje 2. kroky. Zistite aké.

Účinná mediálna stratégia potrebuje 2. kroky. Zistite aké.

Účinná mediálna stratégia potrebuje 2. kroky. Zistite aké. 857 480 Maria

Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má doma aspoň jeden televízor. To z televízie robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov. Použitie televíznych reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery. Reklamy sú starostlivo časovo spojené s vhodným programom známym ako “ mediálne ťaháky“.

Marketingová komunikácia využíva rôzne marketingové kanály a nástroje. Nástrojom marketingovej komunikácie môže byť čokoľvek: reklama, osobný predaj, priamy marketing, sponzorstvo, komunikácia a propagácia  a vzťahy s verejnosťou. Marketingová komunikácia (MC) sa skladá z marketingového mixu, ktorý sa skladá z 4P: cena, propagácia, miesto a produkt.

Komunikačné platformy

Komunikačné platformy ako Skype, Facebook alebo iné typy médií sa stali dôležitými komunikačnými prostriedkami. Hoci existujú aj iné metódy komunikácie, ktoré nie sú spojené so sociálnymi médiami, ľudia môžu byť tiež veľmi ovplyvnení svojimi rovesníkmi. Tento proces je známy ako sociálne sprostredkovanie.

Strategický výber rôznych komunikačných platforiem je známy ako mediálna stratégia, ktorej cieľom je zapojiť publikum do zmysluplného rozhovoru a v dôsledku toho vytvoriť trvalý vzťah. Moderné technológie rozšírili používanie platforiem a spôsobov, ktorými môžu spotrebitelia a značka komunikovať.

V dôsledku toho sa kontext platforiem a ich definovanie zmenil.

  • platené (tradičné média: TV, radio, tlač)
  • vlastnené (napríklad vlastný časopis, web stránka)
  • získané (sociálne siete)

Komunikácia musí byť dôveryhodná, aby bola efektívna. Štúdie odhaľujú, že veľa spotrebiteľov sa pozerá na fóra – na prieskumy a pýta sa svojich  priateľov alebo rovesníkov, ktorým dôverujú, aby hodnotili produkty predtým, ako urobia rozhodnutie o kúpe. Účinná komunikácia sa preto opiera o integrovaný prístup jednorozmerných a interaktívnych platforiem.

1. krok – oznámenie obsahu cez tradičné platformy

Značka ovláda platformu, obsah správy, frekvenciu aj opakovanie komunikačnej správy. Toto sa zvyčajne dosahuje prostredníctvom tradičných platených platforiem, ako sú tlačené, elektronické, vonkajšie a alternatívne médiá, ktoré sa zameriavajú na masový segment cieľového trhu.

Tlačové média

Sú vysoko prispôsobiteľné a líšia sa veľkosťou, fontom a farebnou kombináciou.
Noviny zvyčajne používajú hrubý papier a majú sklon k nízkej reprodukčnej kvalite, zatiaľ čo časopisy môžu zlepšiť vzhľad určitého produktu vďaka použitému lesklému papieru s vysokou hmotnosťou.
Časopisy sú často segmentované podľa tém, ako je zdravie, automobilový priemysel alebo móda, a preto účinne dosahujú konkrétny cieľový trh, zatiaľ čo noviny sa zameriavajú na geografické regióny, ktoré majú tendenciu apelovať na širokú reprezentatívnu vzorku obyvateľstva, a preto majú malý vplyv na selektivitu.

Rozhlas 

Rádio je podľa definície vysielanie zvukových programov pre verejnosť a dnes môže byť vysielané naživo cez širokopásmové pripojenie alebo digitálne prenášané do osobných automobilov alebo domovov. Radio komunikácia podporuje „emócie orientované na spotrebiteľa“, pretože každý poslucháč je nútený si vizuálne predstavovať význam slov a zvukov, pomocou hudby.
Rádio infomercials sú často len jednoduchý skript, ktorý prečíta moderátor. Toto je rýchle a nevyžaduje si rozsiahle dodacie lehoty, pretože výrobné náklady sú minimálne.

Televízia

Televízia od svojho vzniku dominuje reklamnej mediálnej scéne kvôli jej kombinácii vizuálnej a sluchovej stimulácie, čo umožňuje väčšiu pozornosť a efektívnejší prenos správ než iné formy médií. To je už silná motivácia pre spoločnosť, ktorá chce zvýšiť povedomie o značke.
Prvotné výrobné náklady na televíznu reklamu sú pomerne vysoké (výroba spotu), ale tým, že sa dostanú k masovému publiku, udržujú si nízku cenu pre diváka, čím sa stávajú efektívnou komunikačnou platformou.

Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov.
Použitie televíznych reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery, do akej môže byť obsah segmentovaný podľa plánovaného cieľového trhu. Reklamy sú starostlivo spárované s časovými segmentmi a / alebo spojené s vhodným programom známym ako “ mediálne ťaháky“.

Možnosti televízneho a rozhlasového vysielania sa v poslednom desaťročí výrazne zvýšili, a preto sú selektívnou a hlboko segmentovanou komunikačnou platformou. Okrem toho klient si môže vybrať, v ktorý čas v danom dni majú byť prehrávané určité reklamy, napríklad počas dopravnej špičky. Televízne a rozhlasové reklamy sa dajú efektívne vyrábať.
Elektronické médiá majú aj funkciu kulisy. Napríklad veľa ľudí počúva rádio alebo má zapnutý televízor počas varenia, upratovania, dokonca aj počas konverzácie s rodinnou návštevou.

2. krok – aktivácia cez vlastné médiá a sociálne sprostredkovanie

Synergia medzi televíziou a online je obzvlášť veľká.
Ľudia sledujú televíziu veľmi často online. Majú inteligentné telefóny, majú prenosné počítače, majú iPady, takže ak vidia televíznu reklamu, ktorá sa im páči, pripoja sa online a zistia viac. Takže každá televízna reklama má priamu odpoveď.

  • Televízia vyvoláva nepriame reakcie prostredníctvom online kanálov, čo predstavuje 33% predaja prostredníctvom plateného on-line vyhľadávania; 26% prostredníctvom on-line zobrazenia a 20% prostredníctvom affiliate marketingu.
  • Televízia je zodpovedná za riadenie 33% všetkých reakcií na médiá pre značky na sociálnych sieťach.
  • Televízna reklama je rozhodujúca pre vytváranie rozhovorov o značke. Rozhovory o značke, podľa vplyvu média vyvoláva: televízia (51%), PR / správy / novinky značky (19%), online vyhľadávanie a inzercia na partnerskej stránke (12%).

Televízna reklama zvyšuje vyhľadávanie značiek
Množstvo značkových vyhľadávaní vytvorených prostredníctvom televíznej reklamy vo vyhľadávacích nástrojoch, ako je Google, sa zvýšilo o 33%. Bolo vyvolané nárastom „viacnásobného skríningu“ – pomocou zariadenia pripojeného k internetu pri sledovaní televízie. Multikanálové prezeranie je skvelé pre televíziu, pretože umožňuje divákom reagovať okamžite. Okrem toho sa zvýšil podiel značiek, ktoré vyzývajú na akciu na internete v televíznych reklamách.Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communications#Television