Trendy v obsahovom marketingu 2021

Trendy v obsahovom marketingu 2021

Trendy v obsahovom marketingu 2021 720 406 Maria
Skúsenosti získané prostredníctvom obsahového marketingu urobili obchodníkov efektívnejšími. Ale aby sa udržal tento rast, obchodníci sa tiež musia prispôsobovať sa neustále sa meniacim podmienkam obsahového marketingu.
To, čo fungovalo v minulom roku, nemusí postačovať v tomto roku. Možnosť predvídať trendy, ako aj zmenu správania sa publika na základe technologických trendov a aktualizácií pomôže prispôsobiť vašu stratégiu.

Obsahové role sa posúvajú – menia sa formáty

 • V posledných rokoch došlo až k preháňaniu produkovania obsahu.
  Preháňalo sa s nekvalitným obsahom v zmysle – čím viac, tým lepšie. Texty sa doslova kopírovali natoľko, že copywriter nepísal, ale kopíroval cudzie texty. Ale značky, ktoré mali najväčší úspech, urobili viac – nielen zaplavili svoje publikum obsahom.
 • Nový marketing znamená, že úspešné značky publikujú v médiách.
  Nespamujú redakcie v nádeji, že im tlačovú správu (dokonca aj bezplatne) – uverejnia. Redaktori v médiách sú profesionáli vo výrobe obsahu – napíšu text v súlade s kontextom média.
 • Proces je rovnako dôležitý ako samotný obsah.
  Každý projekt začína „škaredými deťmi“, ktoré sú „nepríjemné, zraniteľné a neúplné“.
  Existuje väčší proces, s ktorým musíte pracovať, v ktorých sa neustále zdokonaľujú nápady, prispôsobujú sa rôznym publikom a prispôsobujú sa novým formátom, ktoré spotrebitelia používajú.
 • Obsahový marketing je viac ako písanie blogov. Mať tím copywriteov už nestačí.
  Blogovanie samo osebe nie je spojené so všetkými relevantnými marketingovými stratégiami rastúcich spoločností a nezaoberá sa otázkou nových foriem spotreby.
  Obsahový tím bude musieť rásť a prispôsobovať sa.  Mal by zahŕňať ľudí, ktorí majú talent v týchto zručnostiach: výroba a úprava videa, grafický dizajn, ilustrácie a úpravy, zvukové úpravy a produkčné zručnosti,optimalizácia obsahu vo viacerých formátoch, distribúcia a propagácia obsahu, vývoj stratégie, vykonávanie a správa kampaní, komunikácia a branding, reklama a nákup médií, analytiky, metriky a prehľady.

Internet vychádza z obrazovky

Internet spôsobil, že obsah je všade okolo nás. Premýšľajte o tom, ako teraz komunikujeme so zariadeniami a novými technológiami.
Je to obsah, ktorý je veľmi cielený a je k dispozícii pre vaše publikum vo viacerých formátoch, v správnom čase, na správnom mieste, keď to najviac potrebujú.

Transparentnosť je kráľom – megaprodukcia tlačových správ nestačí

Ľudia sú progresívnejší a chcú, aby boli spoločnosti autentickejšie a transparentnejšie.
Podľa spoločnosti Digiday narastá únava v reklame značky v oblasti „zelených“ tvrdení : charitatívne projekty a rôzna firemná podpora, napríklad „eventy“. Značky sa pokúšajú spojiť všetko dohromady do „marketingu“, ale pozorní zákazníci začínajú vidieť tento druh propagácie ako zúfalý. Niektorí zákazníci jednoducho cítia, že spoločnosť je nečestná.

Ako ľudia dôverujú:

 1. odporúčanie od ľudí – 82%
 2. televízna reklama – 63%
 3. sponzorstvo značky – 57%
 4. online videoreklama – 47%
 5. reklama sociálnych médií – 42%
 6. reklama v mobilných zariadeniach – 39%

V budúcnosti sa značky musia zamerať na transparentnosť a zverejňovanie informácií.

Ľudia dôverujú médiám, ktoré majú reguláciu. Tradičná televízia si nemôže dovoliť (pod hrozbou sankcií) použiť skrytú reklamu, musí dbať na pluralitu názorov, zdroje musí overovať atď. Ľudia podvedome spájajú pravdivosť reklamy s dôveryhodnosťou média. Iste nebudete nakupovať to, čo vám odporúča konšpiračný web, alebo počmáraná stena verejného WC.

Obsah je palivo pre cestu kupujúceho

Zamyslite sa nad typmi marketingu, ktoré podnikateľ robí denne na rôznych úrovniach spoločnosti:

 •     Príspevky na sociálnych médiách
 •     Blogy a články
 •     E-mailový marketing
 •     Vizuálne médiá napríklad infografika
 •     Videozáznamy, nahrané aj živé
 •     Letáky a e-knihy
 •     Starostlivosť o zákazníka a budovanie vzťahov PR
 •     Potešenie pre zákazníkov a zdieľanie poznatkov
 •     Obsahovo riadené predajné správy a materiály
 •     podcasty
 •     Vstupné stránky

Dokonca aj platená reklama závisí od obsahu, ktorý spôsobuje konverzie.Obsahový marketing bude naďalej rásť ako základný kameň všetkých marketingových stratégií. Obsah je to, čo upúta pozornosť vášho publika a vytvára dôveru s vašou značkou.

Pokiaľ ide o budúcnosť, obsah bude musieť byť rozmanitejší, cieľavedomý, pestrý a vzájomne prepojený, aby poháňal zákazníka dopredu.
A čo je najdôležitejšie, nemôžeme sa zastaviť. Bez vzťahov, vaše publikum neuvidí váš obsah na prvý pohľad.

Rozostrenie mediálnych línií

Ak sa pozriete na to, ako sa obsah zmenil za posledné desaťročie, pomaly sa rozrástol mimo pôvodného „kontajnera“ vlastníkov médií.
Spoločnosti vlastnili alebo kontrolovali kanály, v ktorých obsah prežil – a stále to robia. Ale rozširujú sa sociálne na médiá, ako aj spôsoby, akými komunikujeme a zapájame publikum – už je ťažko rozoznať platené od zarábajúceho médiá.

Obsah sa už nedá obmedziť na konkrétne okruhy, ako sú platené, vlastnené a získané médiá – treba použiť všetky kanály.
V celej škále médií, s ohľadom na celú cestu kupujúceho, sa obsah posúva do všetkých troch foriem. A musia bez problémov spolupracovať na podpore stratégie rastu. Znamená to zmenu spôsobu, akým sa spravuje vývoj obsahu, nasadenie a propagácia. Rovnako ako obsah, vaše tímy budú musieť do 2021 navzájom úzko spolupracovať, aby odstránili prekážky a podporili celú vašu marketingovú stratégiu obsahu vo všetkých kanáloch.

Živé video stále boduje

Živé video, oproti klasickej televízií, má vysoké náklady na šírenie. Ako dosiahnete, že vás bude sledovať naraz 300 000 ľudí, v čase realizácie streamu? To vyžaduje dodatočne silnú online kampaň, aby si ľudia našli čas sledovať obsah.

Nechajte video odvysielať v klasickej televízií a získate tisíce divákov naraz. Porovnajte si cenu za impresiu – TV je násobne nižšia. Ponúknite kvalitný obsah televízií. Ak sa jej zapáči, odvysielanie bude za symbolickú cenu, alebo aj zadarmo.

Ale pozor! V televízií musí byť video realizované zákonným spôsobom. TV majú pravidlá – zákon 308/2000 Zb.z. o vysielaní, sú zodpovedné za vysielaný obsah. Takéto inštrukcie nie sú na škodu, to práveže zvyšuje dôveryhodnosť, lebo stále platí „čo bolo v televízií, je pravda“.

Distribúcia nadovšetko

Stále sa hľadajú nové spôsoby, ako dať svoj obsah súčasným aj perspektívnym zákazníkom. Jediný spôsob, ako vás môže zastaviť iný obsah, je to, ak nerozšírite svoj obsah a nepracujete s cieľom zvýšiť jeho distribúciu. Pretože časom sa bude vytvárať viac a viac obsahu.

Záver

Kým trendy, ktoré sme tu uviedli, sú podporované údajmi, trendy nie sú všetko. Mali by ste robiť svoj výskum, aby ste zistili, ako môžete zlepšiť vlastnú stratégiu marketingu obsahu. Existuje aj množstvo historických údajov, ktoré nám ukazujú, ako rýchlo padajú trendy alebo zomierajú. Namiesto sledovania trendov robte vlastný výskum.

Zdroj pre tvorbu článku: 9 Content Marketing Trends to Look Forward