Metropolitná regionálna televízia

TV Bratislava je slobodné a nezávislé médium a v tomto zmysle vytvára aj svoj obsah. Jej poslaním je byť informátorom, spravodajcom a priateľom všetkých ľudí v hlavnom meste.

TV Bratislava je regionálna televízia hlavného mesta SR Bratislavy. Vznikla v roku 2007, po získaní licencie pre televízne vysielanie. Je aj najväčšia regionálna televízia na Slovensku. Spravodajský servis poskytuje najmä obyvateľom Bratislavy a celého kraja. Svojim programom sa orientuje najmä na špecifické oblasti, typické pre ľudí z hlavného mesta: komunálnu politiku, dopravu, výstavbu, životné prostredie, kultúru, umenie a voľnočasové aktivity.
Signál šíri prostredníctvom klasických lineárnych sietí a DVB-T. Okrem toho 24 hodín denne streamuje signál na web stránku televízie www.tvba.sk. Na stránke je tiež umiestnený archív všetkých príspevkov do vysielania – služba video on demand.

15. rokov na trhu

Životaschopnosť sme ukázali aj v zložitých podmienkach.

20 tvorcov

Pracujeme s plným nasadením – informácie denne.

1500 minút

Originálneho programu mesačne. Každý deň premiéra.

Pre 600 000 ľudí

Všetky možnosti príjmu pre hlavné mesto a okolie, aj celá SR.

> 100 000 divákov

Minimálne toľko ich je pravidelných. Naša TV je pre nich dôveryhodná.

Najmä 30 +

Skladba divákov: najviac vo veku: 30 – 60 rokov. Ženy 51%, muži 49 %. .

Televízia je projektom nezávislej televíznej spoločnosti Viva Studio,s.r.o., ktorá má tradíciu už od roku 1994 ako jeden z prvých podnikov tohto typu.
 • TV Bratislava je regionálna metropolitná televízia obyvateľov hlavného mesta Bratislavy. Televízia vznikla z iniciatívy primátora a poslancov MsZ Bratislavy (2006). Cieľom bolo:

  • priniesť obyvateľom informácie o činnosti samosprávy okrem tlače a internetu i v audiovizuálnej forme, lebo pre ľudí televízia zaberá väčšinu mediálneho dňa,
  • okrem informovania má slúžiť i ako istý druh nebulvárnej inštitúcie, ako verejnoprávna televízia v lokálnych podmienkach,
  • založiť médium, ktoré je dôveryhodné a nezávislé od politickej moci,
   nájsť subjekt, ktorý bude televíziu prevádzkovať profesionálne a finančne efektívne.

  Predtým právnici preskúmali aj možnosť založiť vlastnú televíziu, ale zistili, že televíziu nemôže vlastniť štát alebo obec. Televíznu licenciu môže dostať iba obchodná spoločnosť. ( RTVS a TASR sú osobitný prípad, sú to verejnoprávne inštitúcie založené na základe iného zákona.)
  HM SR deklarovalo, že nebude „cenzurovať“ ani zasahovať do obsahu, dokonca žiadali dodržiavanie zákona a nezávislosť. ( Na to, aby bola TV sledovaná, nemôže mať politickú nálepku.) Kontrolným a regulačným orgánom je Rada pre vysielanie a teda priamo zákon ukladá vysielateľom dodržiavať pluralitu názorov v každom príspevku, objektívnosť a nestrannosť informácií.
  Po prieskume trhu sa Magistrát rozhodol uzavrieť zmluvu so spoločnosťou City TV, s.r.o., v ktorej 100% -tný podiel vlastní Viva Studio, s.r.o.

 • Viva Studio má tradíciu už od roku 1994 ako jeden z prvých podnikov tohto typu. Štúdio malo kompletný technologický reťazec profesionálnych TV zariadení vo formáte Betacam SP, nelineárne strihové pracoviská AVID Média, i ojedinelé filmovacie zariadenia, kamerový žeriav  Jimmi Jib, steadycam a počítačovú grafiku Emily Dubner. Štúdio poskytovalo servis pre STV, zahraničné televízne stanice ČT, Nova, Prima, ARD, filmových producentov, reklamné reklamné agentúry a nezávislých producentov. Celé roky spolupracovalo s komerčnými TV stanicami VTV, TV Markíza, neskôr s TV Joj aj TA3. Spoločnosť je aktívna dodnes.

  Zakladatelia a spoločníci Ing. Mária Urlandová a Ing. Silvester Ernek celú svoju profesionálnu kariéru venovali televízií. V čase prieskumu od HM SR mali pripravený projekt, ktorý čakal vyše 10 rokov na vhodnú príležitosť. Vzhľadom k predmetu podnikania vedeli, čo televízia organizačne a finančne potrebuje.
  Ing. Silvester Ernek ( EF SVŠT) bol pôvodne strihačom v STV, kde strihal sa umelecky hodnotné diela a ovládal profesionálny proces výroby programov.
  Ing. Mária Urlandová vyštudovala dnešnú FEI STU a bezprostredne po jej skončení, už popri podnikaní, ukončila aj NH fakultu VŠE. Je zároveň aj predsedníčka správnej rady Asocácie reigionálnych televízií – RegionTVnet.sk, ktorá združuje regionálne televízie.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/d/0/d09cc149-99ae-4ae4-a7d5-1cbfe3045265/vivastudio.sk/web/wp-content/plugins/movedo-extension/shortcodes/movedo_icon_box.php on line 155

Možnosti sledovania

Cez všetky dostupné technologické platformy, zariadenia a v každom čase. Dosah vysielania je nielen na Bratislavu, ale aj na celé Slovensko a cez internet na celý svet.