Metropolitná regionálna televízia

TV Bratislava je slobodné a nezávislé médium a v tomto zmysle vytvára aj svoj obsah.
Jej poslaním je byť informátorom, spravodajcom a priateľom všetkých ľudí v hlavnom meste..

TV Bratislava je regionálna televízia hlavného mesta SR Bratislavy. Vznikla v roku 2007, po získaní licencie pre televízne vysielanie.
Spravodajský servis poskytuje najmä obyvateľom Bratislavy a celého kraja.
Svojim programom sa orientuje najmä na špecifické oblasti, typické pre ľudí z hlavného mesta: komunálnu politiku,
dopravu, výstavbu, životné prostredie, kultúru, umenie a voľnočasové aktivity.
Najobľúbenejšie programy sú denník Metro dnes a diskusný program Beseda o piatej.

Signál šíri prostredníctvom klasických lineárnych sietí a DVB-T.
Okrem toho 24 hodín denne streamuje signál na web stránku televízie www.tvba.sk. Na stránke je tiež umiestnený archív všetkých príspevkov do vysielania – služba video on demand.

15. rokov na trhu

Životaschopnosť sme ukázali aj v zložitých podmienkach.

Program pre 600 000 ľudí

Cez siete operátorov TV môžu sledovať na celom Slovensku.

Viac ako 100 000 divákov

Informujeme ich čo sa deje pred dverami ich príbytkov.

Vek divákov najmä 30 +

Skladba divákov: najviac vo veku: 30 – 60 rokov. Ženy 51%, muži 49 %. .

Televízia je projektom nezávislej televíznej spoločnosti Viva Studio,s.r.o., ktorá má tradíciu už od roku 1994 ako jeden z prvých podnikov tohto typu.
Viva Studio je matkou televízie.

 • TV Bratislava je regionálna metropolitná televízia obyvateľov hlavného mesta Bratislavy. Televízia vznikla z iniciatívy primátora a poslancov MsZ Bratislavy (2006). Cieľom bolo:

  • priniesť obyvateľom informácie o činnosti samosprávy okrem tlače a internetu i v audiovizuálnej forme, lebo pre ľudí televízia zaberá väčšinu mediálneho dňa,
  • okrem informovania má slúžiť i ako istý druh nebulvárnej inštitúcie, ako verejnoprávna televízia v lokálnych podmienkach,
  • založiť médium, ktoré je dôveryhodné a nezávislé od politickej moci,
   nájsť subjekt, ktorý bude televíziu prevádzkovať profesionálne a finančne efektívne.

  Predtým právnici preskúmali aj možnosť založiť vlastnú televíziu, ale zistili, že televíziu nemôže vlastniť štát alebo obec. Televíznu licenciu môže dostať iba obchodná spoločnosť. ( RTVS a TASR sú osobitný prípad, sú to verejnoprávne inštitúcie založené na základe iného zákona.)
  HM SR deklarovalo, že nebude „cenzurovať“ ani zasahovať do obsahu, dokonca žiadali dodržiavanie zákona a nezávislosť. ( Na to, aby bola TV sledovaná, nemôže mať politickú nálepku.) Kontrolným a regulačným orgánom je Rada pre vysielanie a teda priamo zákon ukladá vysielateľom dodržiavať pluralitu názorov v každom príspevku, objektívnosť a nestrannosť informácií.
  Po prieskume trhu sa Magistrát rozhodol uzavrieť zmluvu so spoločnosťou City TV, s.r.o., v ktorej 100% -tný podiel vlastní Viva Studio, s.r.o.

 • Viva Studio má tradíciu už od roku 1994 ako jeden z prvých podnikov tohto typu. Štúdio malo kompletný technologický reťazec profesionálnych TV zariadení vo formáte Betacam SP, nelineárne strihové pracoviská AVID Média, i ojedinelé filmovacie zariadenia, kamerový žeriav  Jimmi Jib, steadycam a počítačovú grafiku Emily Dubner. Štúdio poskytovalo servis pre STV, zahraničné televízne stanice ČT, Nova, Prima, ARD, filmových producentov, reklamné reklamné agentúry a nezávislých producentov. Celé roky spolupracovalo s komerčnými TV stanicami VTV, TV Markíza, neskôr s TV Joj aj TA3. Spoločnosť je aktívna dodnes.

  Zakladatelia a spoločníci Ing. Mária Urlandová a Ing. Silvester Ernek celú svoju profesionálnu kariéru venovali televízií. V čase prieskumu od HM SR mali pripravený projekt, ktorý čakal vyše 10 rokov na vhodnú príležitosť. Vzhľadom k predmetu podnikania vedeli, čo televízia organizačne a finančne potrebuje.
  Ing. Silvester Ernek ( EF SVŠT) bol pôvodne strihačom v STV, kde strihal sa umelecky hodnotné diela a ovládal profesionálny proces výroby programov.
  Ing. Mária Urlandová vyštudovala dnešnú FEI STU a bezprostredne po jej skončení, už popri podnikaní, ukončila aj NH fakultu VŠE. Je zároveň aj predsedníčka správnej rady Asocácie reigionálnych televízií – RegionTVnet.sk, ktorá združuje regionálne televízie.