Asociácia regionálnych TV Slovenska

RegionTVnet je neformálny projekt spolupráce regionálnych a lokálnych televízií na Slovensku pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta.

Televízie majú rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou osobitne je zložité a časovo náročné. Ponúkame alternatívu, nie iba náhradu klasickej kampane v národnej televízií.

Služby siete regionálnej TV

 • Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, PR formáty, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis televízny program.

  klasická komerčná mediálna komunikácia ( reklamný spot, telenákup, sponzoring)
  PR príspevky (reportáž, rozhovor, oznam)
  reklama na internete (banner, PR článok)

 • Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média. Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie. Regionálna TV je vhodná  aj na realizáciu kampane vo verejnom záujme.

 • Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitný dokumentárny film nemá ostať v šuplíku zapadnutý prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti.
  Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu a pochváliť sa pred verejnosťou. Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol  Slávnostný benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.

 • Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.

  K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane. Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie  – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva

Prečo regionálna televízia

Má uznanie u divákov a veľké sympatie

Program regionálnej TV má vzhľadom na svoju hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí veľký rešpekt.

Reklama v regionálnej televízií neprekáža - je považovaná za súčasť programu.

Kde inde nájdete takú vnímavosť k reklame? Prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame.

Nadpriemerné verné publikum

Regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi

Unikátne formy reklamy sa dajú hravo prispôsobiť miestnej pobočke podniku, či obchodným podmienkam a tak zaručujú vysokú úroveň pozornosti publika. Má vysoký počet opakovaní a to vyhovuje z dôvodu odlišného správania sa televíznych divákov

Cielená reklama bez strát z rozptylu

Reklama v miestnej televízii umožňuje inzerentom osloviť cieľové publikum presne a v požadovanej lokalite. Malí trhoví inzerenti tak môžu eliminovať plytvanie a veľkí národní inzerenti tak môžu osloviť svoje publikum s nadpriemerne vernými divákmi prostredníctvom jedinečnej multi-regionálnej inzercie

Kampaň umožní otestovať pôsobenie reklamného posolstva v malom rozsahu

Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Výhodou marketingu je, že regionálne TV sú ako testovacie zariadenia. Otestujte kampaň na malej vzorke skôr, ako aktivujete národnú kampaň.

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.