Odvysielanie reklamy

Rozhodli ste sa správne, ak ste do marketingového mixu zaradili TV reklamu v regionálnej televízií. V regionálnej TV si ju môže dovoliť aj malý podnik bez toho, aby niečo stratil na jedinečnosti a účinnosti TV média ako takého.
Máme ale vyššiu dôveru. Stačí sa pozrieť z okna a overíme si správy.

Naše distribučné možnosti sú na celú SR a cez internet aj na celý svet. Ale náš program je komunitný – pre obyvateľov hlavného mesta.
Ak nepotrebujete celonárodný trh, alebo zatiaľ testujete reklamu po regiónoch, alebo vašou cieľovou skupinou sú obyvatelia hlavného mesta – tak ste na správnej adrese.

Reklamný spot

Klasická, tradičná forma TV reklamy. Krátky, akčný, vizuálne úderný. Obvyklá dĺžka šotu je 30 sekúnd. Umiestnenie v reklamnom bloku pod označením „reklama“.

ZOBRAZIŤ VIAC

Teleshopping

Priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby za odplatu. Ideálne pre e-shopy. Vo vysielaní je pod označením „telenákup“.

ZOBRAZIŤ VIAC

Sponzoring

Priame alebo nepriame financovanie programov s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno sponzora. Vo forme sponzorského odkazu: „Tento program vám prináša“.

ZOBRAZIŤ VIAC

Product placement

Product placement je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie. Vo vysielaní je pod označením PP.

ZOBRAZIŤ VIAC

Našou silnou stránkou je dôveryhodnosť. Potvrdzuje to aj posledný prieskum od agentúry Median. Hovorí sa, že v regionálnej TV je aj reklama považovaná za overenú, novinársky a objektívne spracovanú,  informáciu.
Bude to tým, že  skutočne platí, že program je prerušovaný reklamou, nie naopak. Vaša reklama sa tak bude tešiť plnej pozornosti.