Sponzoring & PP

Je oveľa jednoduchšie a lacnejšie uchovať si existujúcich zákazníkov ako si nájsť nových. Preto je naozaj dôležité pripomenúť vašim existujúcim zákazníkom, prečo milujú vašu značku.

Televízna kampaň je schopná prinútiť zákazníka,
aby sa cítil hrdý na svoju „značku“ a
udržať v nich pocit priazne a hrejivosti, pokiaľ ide o ich výber značky.

Sponzoring je priame alebo nepriame financovanie programov s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.

Sponzor kombinuje svoju dôveryhodnosť s našim programom, nad ktorým prevezme záštitu. Odmenou je sponzorský odkaz s logom sponzora.

Product placement ( v skratke PP)  je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie. PP je taký starý ako pohyblivé obrázky, používal sa vždy, veď to poznáme z každého amerického filmu.

01. Výhody

 • Efektívna a cielená komunikácia s divákmi konkrétneho programu vo vysielaní.
 • Povesť mecenáša kultúry, športu a spoločenskej zodpovednosti.
 • Pripomínanie sa divákom, ukazovanie konzumácie produktov, vyvolanie  zvedavosti.
 • Nevtieravá, elegantná propagácia patrónov a nenáročnosť realizácie.

02. Kto potrebuje sponzoring a product placement?

Sponzoring potrebuje každá spoločnosť, ktorá chce vybudovať meno, alebo sa iba pripomenúť.
Product placement sa hodí pre známe, alebo špecifické značky, u ktorých sa dá ihneď identifikovať, o akú značku ide.

03. Ako a kde sa zobrazujú?

Sponzoring sa realizuje  krátkym 5-15 sekundovým odkazom na začiatku a na konci programu vo forme „Tento program vám prináša …“  Stačí ak nám dodáte logo a o ostatné sa postaráme.
PP má veľa možností. O existencii umiestnenia produktov je TV vysielateľ povinný informovať na konci programu označením „V programe boli použité  prvky PP“.

Televízia signalizuje úspech a sponzormi sa stávajú známe značky.

Možnosť, ako sa dostať do televízie po prvýkrát finančne nenáročným spôsobom.

PP je demonštrácia konzumácie produktov, vyvolanie zvedavosti.


Naša ponuka

01. Programy na sponzoring

Sponzorský odkaz (logo) pred a po relácií.

 • Navštívili sme – predstavujeme zaujímavé osobnosti.
 • City Ladykrása pre dámy nielen z mesta.
 • Korzoprogram reportáži so spoločenských a kultúrnych podujatí.
 • Ďalšie podľa dohody a aktuálnej ponuky.

02. Product placement

Realizujeme obvykle bartrovým obchodom.

 • nábytok do štúdia, dekoratívne predmety
 • kozmetika, oblečenie pre moderátorky
 • nápoje
 • iné podľa individuálnej ponuky.