Reklamný spot

Krátky, akčný, vizuálne úderný.

Plná koncentrácia na reklamné posolstvo.

01. Reklamný spot

Klasická forma TV reklamy

Je krátky, akčný a vizuálne úderný. Má obvykle 3 fázy – najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.

Základná dĺžka spotu je 30 sekúnd.

02. Výhody

Plná koncentrácia na reklamné posolstvo

TV umožňuje aj porovnávať, poukázať na prednosti vlastného výrobku v porovnaní s obdobným konkurenčným výrobkom.

TV má schopnosť viesť ľudí k nákupu priamo alebo online – odkazom na webovú stránku.

03. Kto potrebuje TV spot?

TV spot funguje vo všetkých kategóriach: rýchlo-obrátkový tovar, maloobchod i finančné služby.

Má široké využitie pri budovaní značky, ponuke tovarov a služieb, pre informačnú alebo politickú kampaň.

Pre začiatok môžete použiť niektorý z nenáročných formátov reklamy, ktoré sme pripravili. Balíčky obsahujú výrobu aj odvysielanie. I tak bude každá reklama osobitá a jedinečná – ako každý zákazník.

01. Mikro spot

Najjednoduchšia forma spotu. Stačí niekoľko obrázkov a krátky text. Grafický návrh si pripravíte sami a my vám text profesionálne načítame. Spot bude do 15 sekúnd. Náročnosť: niekoľko hodín strižne + voice over. Potrebná je súčinnosť.

02. Grafický spot

Výroba z dodaných podkladov: texty, grafika a prípadne video. V štúdiu to spracujeme a nahráme profesionálny komentár. Alternatívou je, že prídete s materiálmi do štúdia a spot dáme dokopy za niekoľko hodín.

03. Hraný spot

Vyrábame podľa vopred odsúhlaseného scenára. Má náročnejšiu kreatívnosť, hercov a niekedy aj masové scény. Pri návrhu scenára treba myslieť na účinkujúcich, masky, kostýmy, rekvizity a lokácie, ako aj technickú náročnosť.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa jeho nárokov a finančných možností. Vážime si malých i veľkých klientov. Každému poskladáme balík služieb tak, aby bol čo najefektívnejší

Ak nemáte vlastný spot, s radosťou vám ho podľa vašich predstáv vyrobí naša materská spoločnosť Viva Studio. Produkčná spoločnosť žije videotvorbou nepretržite od roku 1994.

Médiaplán vám navrhneme podľa toho, či ide o časovo ohraničenú akciu, sezónne produkty (intenzívna kampaň) alebo klasické budovanie značky, produkty nižšieho záujmu (pomalšia kampaň).


Ukážka reklamných spotov