Reklamný spot

Nesmrteľná klasika. Krátky, akčný, vizuálne úderný. Plná koncentrácia na reklamné posolstvo.

Televízna reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi. Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

01. Reklamný spot

Klasická forma TV reklamy

Je krátky, akčný a vizuálne úderný. Má obvykle 3 fázy – najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.

Základná dĺžka spotu je 30 sekúnd.

02. Výhody

Výhodou je plná koncentrácia na reklamné posolstvo

Vydarený spot dokáže žiť v mysliach spotrebiteľov celé roky a je častou témou rozhovorov medzi ľuďmi.

TV umožňuje aj porovnávať, poukázať na prednosti vlastného výrobku v porovnaní s obdobným konkurenčným výrobkom.

TV má schopnosť viesť ľudí k nákupu priamo alebo online – odkazom na webovú stránku.

03. Kto potrebuje TV spot?

Klasická forma TV reklamy

TV spot funguje vo všetkých kategóriach: rýchlo-obrátkový tovar, maloobchod i finančné služby.

Má široké využitie pri budovaní značky, ponuke tovarov a služieb, pre informačnú alebo politickú kampaň.

Špeciálna ponuka : výroba + odvysielanie spotu

Pre začiatok môžete použiť niektorý z nenáročných formátov reklamy, ktoré sme pripravili. Balíčky obsahujú výrobu aj odvysielanie. I tak bude každá reklama osobitá a jedinečná – ako každý zákazník.

01. Mikro spot

Najjednoduchšia forma spotu. Stačí niekoľko obrázkov a krátky text. Grafický návrh si pripravíte sami a my vám text profesionálne načítame. Spot bude do 15 sekúnd. Náročnosť: niekoľko hodín strižne + voice over. Potrebná je súčinnosť.

02. Grafický spot

Výroba z dodaných podkladov: texty, grafika a prípadne video. V štúdiu to spracujeme a nahráme profesionálny komentár. Alternatívou je, že prídete s materiálmi do štúdia a spot dáme dokopy za niekoľko hodín.

03. Hraný spot

Vyrábame podľa vopred odsúhlaseného scenára. Má náročnejšiu kreatívnosť, hercov a niekedy aj masové scény. Pri návrhu scenára treba myslieť na účinkujúcich, masky, kostýmy, rekvizity a lokácie, ako aj technickú náročnosť.

Kampaň realizujeme v 3 krokoch:

01. Nákup vysielacieho času

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa jeho nárokov a finančných možností. Vážime si malých i veľkých klientov. Každému poskladáme balík služieb tak, aby bol čo najefektívnejší

02. Výroba spotu.

Ak nemáte vlastný spot, s radosťou vám ho podľa vašich predstáv vyrobí naša materská spoločnosť Viva Studio. Produkčná spoločnosť žije videotvorbou nepretržite od roku 1994.

03. Médiaplán

Médiaplán vám navrhneme podľa toho, či ide o časovo ohraničenú akciu, sezónne produkty (intenzívna kampaň) alebo klasické budovanie značky, produkty nižšieho záujmu (pomalšia kampaň).


Ukážka reklamných spotov

Klienti, ktorým sme odvysielali reklamu