Propagačný film

Zobrazíme vašu spoločnosť a vaše služby.
Predstavíme vás komplexne a kompetentne.
Podčiarkneme váš existujúci imidž alebo vám pomôžeme vytvoriť nový.

01. Prečo propagačný film?

Televízna prezentácia vyvoláva emócie, ktoré zvyšujú dôveru, vytvárajú a posilňujú pozitívne spojenia, a vďaka tomu sa značky preslávia. Toto dlhodobé budovanie značky je základom rastu podniku.

02. Kto potrebuje propagačný film?

Každý potrebuje propagáciu v televízií, veľký i malý podnik, aktivita či podujatie. Je to nielen pre emóciu, ktoré video prináša, ale najmä kvôli dôveryhodnosti televízie.

03. Kde sa bude film zobrazovať?

V televízií – pre budovanie imidžu významnej značky, na vašej webovej stránke a v online prostredí, napríklad na sociálnych sieťach.

Naša ponuka


01. Komerčná reportáž

Budeme sa tváriť, že pripravujeme obvyklú publicistiku. Prídeme za vami do podniku, vy nám ukážete prevádzku, ukážku poskytovania služieb alebo výrobok a nasnímame si aj kopu ilustračných záberov. Ako v každej reportáži – položíme vám niekoľko otázok. Vy predstavíte podnik a výhody vašich služieb. Samozrejmosťou je záverečné logo a webový kontakt. Náročnosť cca 4 hodiny nakrúcania, dĺžka max 3 minúty.
Cena za výrobu + 20 odvysielaní: 900 €


02. Filmový medailón

Spoločne objavíme nevšedné. Pozvete nás do svojho podniku, nasnímame výrobu alebo poskytovanie služieb a všetko čo je pekné. Tak, aby to malo emóciu, lebo nič iné tak nechytí za srdce ako video.
Pozitívny príbeh porozprávame vlastným jazykom v zmysle: videli sme, skúsili sme, odporúčame. Na záver bude odporúčanie na „konzumáciu produktu“ + kontakt. Dĺžka max 3 minúty. Náročnosť: 1 filmovací deň.
Cena za výrobu + 20 odvysielaní: 1 200 €