Public relations

Informovanie verejnosti, pozitívny imidž, demonštrácia postojov alebo zmena myslenia.

Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u divákov rešpekt.

Značka sa ocitá v „dobrej spoločnosti“ a divák ju vďaka vážnosti televízneho média, ako takého, automaticky priraďuje do svojich top značiek bez toho, aby si to uvedomoval.

Public relations

Public relations je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť.

Cieľom komunikácie je udržanie si priazne – pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.

Naša ponuka

01. Reportáž

Je televíziou vytvorený PR príbeh. Prídeme za vami do podniku, navštívime vás na akcii, urobíme s vami a vašimi partnermi rozhovory, ukážeme vás v tom najlepšom svetle.
Spracovaním je ako bežná reportáž, ale my spropagujeme vašu značku, výrobky a služby, alebo vašu akciu.

Cena: 600 Eur + DPH.
dĺžka – do 5 minút, počet opakovaní vo vysielaní – 20 krát

OBJEDNAŤ REPORTÁŽ

02. Rozhovor v štúdiu

V moderovanom rozhovore môžete informovať o svojom pripravovanom podujatí a službách pre obyvateľstvo.
Môžete sa iba predstaviť, povedať váš zaujímavý osobný príbeh, či edukovať obyvateľstvo.
Rozhovor môže vyzerať aj ako prezentácia na spôsob poradenstva pri voľbe správneho riešenia.

Cena: 500 Eur + DPH.
dĺžka príspevku – 12 minút, počet opakovaní vo vysielaní – 20 krát

OBJEDNAŤ

03. TV diskusia

Moderovaná diskusia zainteresovaných odborníkov na zvolenú spoločenskú tému. Jedným z odborníkov (zainteresovanej strany) môžete byť i vy a budete mať príležitosť vyjadriť svoj názor.
K sebe si pozvite oponenta, protistranu, ktorá má iný názor na vec, alebo si pozvite niekoho, kto prináša doplňujúce informácie. Diskusia môže byť aj konštruktívna.

Cena: 900 Eur + DPH.
dĺžka príspevku – 26 minút, počet odvysielaní – 20 krát.

OBJEDNAŤ

04. AFP – program financovaný inzerentom

Objednať si môžete aj celú reláciu – dokonca seriál. Program bude na tému navrhnutú inzerentom. Môže propagovať spoločensky prospešné chovanie (napr. ekológia, zdravý životný štýl) s ktorým sa inzerent stotožňuje.
Program nemá obsahovať priame reklamné prvky, pretože by išlo o nedovolenú skrytú reklamu. Reklamnou reciprocitou bude odvysielanie reklamy pred a po programe, product placement alebo sponzorský odkaz.

OBJEDNAŤ

Tipy na PR príspevky

  • otvorenie novej pobočky v Bratislave ( obchodné reťazce, rôzne prevádzky) – informácia pre verejnosť
  • podujatie, ktoré urobíme “ a la smotánka“, napr. výročie, kultúra, šport, charitatívna akcia – ktorú sponzorujete
  • vyhlásenie výsledkov súťaže, ktorú organizujete v rámci spoločenskej zodpovednosti
  • pozvánka na podujatie
  • nová kniha
  • verejnoprospešná spoločenská aktivita, ktorú je potrebné vysvetliť obyvateľstvu
  • nový koncert, turné – pre hudobníkov
  • celebrity každého druhu
  • Príprava zákonov, spoločenské témy.
  • Životný štýl: stravovanie, ekológia.
  • Témy podobné tým, ktoré sú v relácií Beseda o piatej.

  Diskusia musí byť vyvážená, nesmie propagovať jednostranný názor, zavádzať diváka. Ak ste zástancom jedného názoru, musí odznieť aj druhý názor.
  Konštruktívnou formou diskusie môže byť spoločenský jav ( napríklad diskriminácia istej skupiny). V takom prípade môžu byť prizvaní diskutujúci hľadať riešenie bez toho, aby si vzájomne protirečili.

  Tému a hostí môžete prediskutovať s našimi moderátormi. Otázky / okruhy môžu byť zostavené dopredu, tak aby ste sa na to vedeli pripraviť.

  • Právne poradenstvo
  • Životný štýl, napr. varenie
  • Bývanie (správa budov)

  Reláciu môžeme vyrábať v koprodukcii s vašou PR agentúrou (komunikačným oddelením). To vám umožní mať kontrolu nad obsahom.
  V samotnej relácií môžeme použiť product placement, sponzorský odkaz alebo odvysielame reklamný spot.

Na príspevok je vhodná téma skoro každá tlačová správa od vašej PR agentúry, dokonca aj samotná tlačová konferencia.

Odpovede na vaše otázky

Spolupráca s TV Bratislava

PR v televízií znamená publicistické spracovanie – podobné ostatnému obsahu. Spolupráca s TV  bude vo forme objednávky príspevku, spracovaného vysielateľom, ktorý bude odvysielaný v obvyklom čase podľa TV programu.

Natívnu reklamu realizujeme ako príspevok do bežnej relácie. Výhodou je čistý dojem a ovplyvňovanie verejnej mienky prirodzeným spôsobom a  neskôr šírenie príspevku na sociálnych sieťach z dôveryhodného zdroja.

Zaplatíte iba produkciu profesionálneho videa, ale zároveň získate

 

Pozornosť tisícov masových divákov

Zobrazenia na webovej stránke TV Bratislava

Imidž významného hráča, pretože TV popularizuje

Spontánnych influencerov na sociálnych sieťach

Postupnosť krokov pri spolupráci

Kontaktujte nás. Pošlite tlačovú správu, pozvánku, alebo inú informáciu o podujatí, či téme príspevku. Potrebný je dopyt na platený príspevok. Bez dopytu to budeme považovať za bežnú tlačovú informáciu, akých chodí do redakcie kvantum.

Ponúkneme vám cenu. Obvykle podľa cenníka.

Keď potvrdíte cenu a pošlete objednávku, už sa nemusíte starať. My vašu tlačovú informáciu ( čo, kde, kedy?) pošleme do redakcie.
V krátkom čase sa vás požiadame vás o doplňujúce informácie: mená respondentov, ilustračné fotografie, miesto a čas nakrúcania. Podľa charakteru príspevku vám môžeme poslať dopredu okruhy otázok.

Po spracovaní príspevku vám z produkcie pošleme náhľad na spracované video, kvôli vecnej kontrole. Potom ide príspevok do vysielania a zároveň ho uverejníme aj na našej web stránku do archívu a tiež na náš YT kanál.

Po skončení spolupráce nezabudnite video zdieľať na sociálnych sieťach – ďakujeme.