Televízia je životne dôležitá pre dlhodobý úspech

Televízia je životne dôležitá pre dlhodobý úspech

Televízia je životne dôležitá pre dlhodobý úspech 853 480 Maria

Televízna reklama má mnoho krátkodobých účinkov, ako je zvýšenie predaja, vytváranie špičiek vo vyhľadávaní online a vytváranie ústneho podania aj offline. Funguje to a funguje to rýchlo. Okamžitý úspech je však len jednou časťou sily televízie.

Účinky televíznej reklamy sa časom akumulujú; čím dlhšie budete inzerovať, tým väčší bude efekt. Je to nevyhnutné pre dlhodobý úspech.

Výskum ziskovej schopnosti od spoločnosti Ebiquity a Gain Theory: Prípad podnikania pre reklamu (2017) zistil:

⊕ 58 % zisku z reklamy sa prehliada, ak sa ignoruje dlhodobý horizont.

⊕ Firmy, ktoré optimalizujú svoje investície do reklamy len na základe ľahšie viditeľných krátkodobých výnosov, výrazne podceňujú celkovú ziskovosť poháňanú reklamou a nemaximalizujú rast a hodnotu spoločnosti.

⊕ TV je „najbezpečnejšie“ reklamné médium. S najväčšou pravdepodobnosťou vytvorí zisk generovaný reklamou, a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska prináša 70 % televíznych reklamných kampaní ziskovú návratnosť. Počas 3 rokov po skončení reklamných kampaní sa to zvýši na 86 % televíznych reklamných kampaní, ktoré prinášajú zisk.

⊕ V krátkodobom horizonte je televízia zodpovedná za 62 % všetkého zisku generovaného reklamou s návratnosťou investícií 1,73 £ za každú vynaloženú libru, čo je najviac zo všetkých médií. Z dlhodobého hľadiska vytvára televízna reklama 71 % celkového zisku generovaného reklamou s návratnosťou investícií za 3 roky vo výške 4,20 GBP za každú vynaloženú libru, čo je tiež najviac zo všetkých médií.

Predchádzajúce štúdie účinnosti reklamy tiež ponúkajú dôkaz o dlhodobej hodnote televízie

⊕ Dlhodobé (3+ roky) investície do reklamy prinášajú dvojnásobný zisk v porovnaní s krátkodobým prístupom (menej ako 1 rok) – hoci investícia do oboch prináša ešte vyššie výnosy (IPA, ‚Advertising Effectiveness: the long and short of it‘ , 2013)

⊕ V kampaniach trvajúcich viac ako 3 roky vytvára televízna reklama priemerný nárast zisku o takmer 140 % (IPA, „Efektívnosť reklamy: dlhá a krátka“, 2013)

⊕ Najväčšia časť reklamného rozpočtu by mala byť investovaná do médií s masovým dosahom a dlhodobými účinkami. Najmenej 60 % by sa malo investovať do týchto médií na budovanie značky (IPA, „Účinnosť reklamy: dlhá a krátka“, 2013)

Zdroj: https://www.thinkbox.tv/why-tv/vital-for-long-term-success-slide/ Výskum ziskovej schopnosti od spoločnosti Ebiquity a Gain Theory: Prípad podnikania pre reklamu (2017)