TV je životne dôležitá pre dlhodobý úspech značky

TV je životne dôležitá pre dlhodobý úspech značky

TV je životne dôležitá pre dlhodobý úspech značky 853 480 Maria

Televízna reklama má veľa krátkodobých efektov, ako napríklad riadenie predaja, vytváranie špičiek v on-line vyhľadávaní a vytváranie verejnej mienky. Funguje to a rýchlo. Okamžitý úspech je však len jednou časťou moci televízie. Účinky televíznej reklamy sa časom nahromadia; čím dlhšie inzerujete, tým väčší efekt. Je to dôležité pre dlhodobý úspech.

Výskum hovorí, že:

  • Pri dlhodobom ignorovaní TV reklamy  je ignorovaná 58% návratnosť zisku z reklamy.
  • Podniky, ktoré optimalizujú svoje investície do reklamy výlučne na základe viditeľnejších krátkodobých výnosov, výrazne podhodnocujú celkovú ziskovosť, ktorú dosahuje reklama, a nemaximalizujú rast a hodnotu spoločnosti.
  • Televízia je „najbezpečnejšie“ reklamné médium. Je pravdepodobné, že z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska vytvorí zisk generovaný reklamou. Z krátkodobého hľadiska 70% televíznych reklamných kampaní prináša zisk. Počas 3 rokov po ukončení reklamných kampaní sa to zvýši na 86%.
  • V krátkodobom horizonte je televízia zodpovedná za 62% všetkých ziskov generovaných reklamou s návratnosťou investícií 1,73 GBP za každú vynaloženú libru, najvyššiu zo všetkých médií. Z dlhodobého hľadiska vytvára televízna reklama 71% z celkového zisku generovaného reklamou pri NI nad 3 roky, tiež najvyššiu zo všetkých médií.

Predchádzajúce štúdie účinnosti reklamy tiež poskytujú dôkaz dlhodobej hodnoty televízie:

  • Dlhodobé (+ 3 roky) investície do reklamy prinášajú dvojnásobok zisku z krátkodobého prístupu (menej ako 1 rok) – hoci investovanie do oboch prináša ešte vyššie výnosy.)
  • V kampaniach trvajúcich 3 a viac rokov televízna reklama vytvára priemerné zvýšenie zisku takmer 140% (IPA, „Efektívnosť reklamy: dlhá a krátka“, 2013)
  • Najväčšia časť rozpočtu na reklamu by sa mala investovať do médií s hromadným dosahom a dlhodobými účinkami. Do týchto médií na budovanie značky by sa malo investovať najmenej 60% (IPA, „Efektívnosť reklamy: dlhá a krátka doba“, 2013)

Zdroj: https://www.thinkbox.tv/why-tv/vital-for-long-term-success-slide/

Výskum ziskovej schopnosti od spoločnosti Ebiquity a Gain Theory: Prípad podnikania pre reklamu (2017)