Televízia je steroid pre ostatné médiá

Televízia je steroid pre ostatné médiá

Televízia je steroid pre ostatné médiá 1280 720 Maria

Televízia pomáha ostatným médiatypom v médiamixe.

 • Prospešný efekt televízie je možné cítiť vo všetkých sprievodných médiach.
  Pokiaľ ide o rozhlasovú reklamu, multiplikačný efekt televíznej reklamy môže byť vyšší ako 100% a je až 50% pre tlač a outdoor.
 • Synergia televízie a online je obzvlášť veľká.
  V skutočnosti sú kampane, ktoré využívajú televíziu a online, sú dvakrát efektívnejšie ako kampane, ktoré neobsahujú televíznu reklamu.
 • Synergia medzi televíziou a online sa časom zvyšuje.
  Efektívnosť sa od roku 2006 viac ako zdvojnásobila.
 • TV vytvára „halo efekt“ v portfóliu značky.
  37% celkového predaja televízie sa prejavuje v produktoch, ktoré nie sú priamo inzerované.
  Ak napríklad značka krásy propaguje šampón v televízii, kampaň pravdepodobne zvýši predaj svojich iných produktov, napríklad sprejov alebo hydratačných prostriedkov.

 • Zdroj: (Ebiquity, Payback 4, 2014), (IPA, „Účinnosť reklamy: dlhá a dlhá“, 2013).