Ako efektívne zacieliť pri TV reklame

Ako efektívne zacieliť pri TV reklame

Ako efektívne zacieliť pri TV reklame 1000 563 Maria

Pri plánovaní televíznej kampane je to jednou z prvých a najdôležitejších otázok, na ktoré musíte odpovedať. Kto je vaša cieľová skupina? Aký je ich životný štýl a mediálne návyky? Ako sa to premieta do publika pre nákup televízneho vysielania?

Ak vieme kto televíziu pozerá, ktoré programy pozerá, zistíme ľahko kde reklamu umiestniť. Iní pozerajú reality show, iní spravodajstvo, relácie pre ženy, hudobné relácie pre mladých ale aj starších, šport – každá  z nich má svojho diváka.

Napríklad filmy a reality show sleduje  masový divák s rôznym vzdelaním, relácie pre ženy – samozrejme ženy rôzneho veku, ktoré rozhodujú o nákupoch. Tie zaujímajú ich témy zdravia, starostlivosti o telo, stravovanie, móda a životný štýl.
Regionálne a národné spravodajstvo – je univerzálna skupina, tých ktorí sa zaujímajú o život v okolí, najmä seniori a ľudia v zrelom veku.

Užitočné je vedieť aj, aké majú ľudia motívy pre sledovanie televízie a aké sú ich potreby pre sledovanie videa.

Ak vieme, kto je náš kupujúci, teda komu chceme produkt predať, u koho vybudovať povedomie o značke, logicky nám aj bez zložitého študovania analýz napadne, ktorá televízia a pri ktorom programe bude najvýhodnejšia (samozrejme s aspektom na cenu a ďaľšie faktory).

Nástroje a priemyselné zdroje údajov

Existuje niekoľko rôznych nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť identifikovať a pochopiť viac o cieľovej skupine a poskytnúť základný prehľad o publiku pri plánovaní a kúpe televízie.

Peoplemetrové meranie sledovanosti

Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov pozerá televízor v domácnosti. Peoplemetre slúžia na meranie sledovanosti televíznych programov.

Sú rozmiestnené v niekoľkých tisícoch domácnostiach. Domácnosti sú vybrané tak, aby štatisticky zodpovedali zloženiu obyvateľstva.
Vďaka peoplemetrom vedia televízie okamžite po odvysielaní programu aká bola jeho sledovanosť a aká bola sledovanosť programov konkurencie. Na základe toho potom upravujú štruktúru vysielaných programov.
Zdroj: Wikipédia  

Na Slovensku sa peoplemetre používajú na vzorke 1200 domácností. Meranie v súčasnosti vykonáva spoločnosť Kantar – TNS Slovakia, zadávateľom je PMT s.r.o.

TNS vie aj výsledky sledovanosti regionálnej televízie
Napríklad k dnešnému dňu 1.3.2018 majú merané stanice spolu podiel 63,9 % z trhu. Trhom sú 4 milióny obyvateľov, ktorí sledujú televíziu. Merané stanice teda sleduje 2 556 000 obyvateľov SR.
https://medialne.etrend.sk/grafy-a-tabulky.html
Zvyšný podiel na trhu ( 36,1%) majú české stanice, maďarské stanice a ostatné stanice.
Regionálne stanice patria medzi tie ostatné.
Koľko z tých 36,1% sú regionálne a lokálne stanice nevieme. TNS to vie, ale nezverejňuje.

TV Bratislava sa pokúsila získať dáta komerčným spôsobom, žiadala o vystavenej cenovej ponuky niekoľkokrát, ale kladnej odpovede sa nedočkala, vraj o tom majú rozhodnúť členovia PMT, s.r.o., ktorej majitelia sú národné komerčné stanice: Markíza, JOJ, RTVS a TA3.
Regionálne stanice sa do systému nevedia dostať.

Klasický kvantitatívny prieskum sledovanosti

Takýto prieskum využívajú regionálne televízie. Kvantitatívne prieskumy sú veľmi drahé, preto ich regionálne televízie používajú zriedka, ak vôbec.

Pre regionálne televízie v SR nemá význam peoplmetrové meranie.
Napríklad: ak je v Bratislave 12 prístrojov a títo náhodou nesledujú TVBA, znamenalo by to nulovú sledovanosť? To hádam nie!
Zaujímavá je diskusia na Medialne.sk: Ako fungujú peoplmetre?

Vzhľadom k nízkemu počtu prístrojov v domácnostiach a skladbe obyvateľstva pre monotematickú (jeden typ programov) alebo regionálnu (nepokrýva celé územie) televíziu je také meranie skresľujúce. Ešte prednedávnom sa k tomu priznávala aj TA3. Systém je nastavený tak, že to vyhovuje iba zakladateľom.
https://finstat.sk/35840293/osoby_vo_firme