Maximalizujte hodnoty televízie

Maximalizujte hodnoty televízie

Maximalizujte hodnoty televízie 5472 3080 Maria

Existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť maximalizáciu hodnôt televízie. Pokiaľ neurobíte kompromisy voči cieľovému publiku, benefity sa dajú nájsť optimalizáciou vašej sezónnosti, regionálnosti, časti dňa a výberu kanála alebo platformy.

Začnite kampaň

Z výskumov vieme, že televízna reklama, ak už začne, žije dlho v našej pamäti. S cieľom predĺžiť kampaň by ste mohli prijať stratégiu „impulzov“, aby ste túto pamäť doplnili. Pamätáte si dievčatko z reklamy na Kofolu? Všetci ju poznáme, ale aj vďaka tomu, že si ju pripomíname každý rok.

Optimalizujte časové pásmo kampane

Nemá zmysel používať krátke časové úseky, len na to, aby „ušetrili“ peniaze, ak kreatívny nápad vyžaduje dlhšiu realizáciu.

Zvážte sponzorstvo

Sponzorstvo v skutočnosti stojí menej, ak má program špecializované zameranie. Odborníci vedia presne, čo hľadáte. Hoci sponzorstvo funguje inak ako reklama, ak sa používa správne, môže dosiahnuť mnoho cieľov, ktoré by riešila spotová kampaň (napr. informovanosť, vytvorenie alebo zmena imidžu značky). Má tiež potenciál poskytnúť vám rozšírenú televíznu prítomnosť, ak sponzorujete dlho bežiaci program a môže byť skvelý spôsob, ako preklenúť priepasť medzi televíznymi „výbuchmi“.

Niekedy je lepšie sponzorovať program, ktorý má menšie, ale veľmi lojálne publikum. Výskum sponzoringu spoločnosti Thinkbox, ktorý sa uskutočnil v roku 2010, ukázal, že čím užší je vzťah medzi divákom a programom, tým je sponzorstvo úspešnejšie. Je pravdepodobné, že program, ktorý má menšie, ale vášnivé publikum, môže byť efektívnejší ako program s väčším ale ambivalentným publikom a takmer určite to bude stáť menej

Sústreďte svoje úsilie

Pri menších rozpočtoch je často lepšie pokúšať sa efektívne pracovať na menšom segmente cieľovej skupiny, maximalizovať pokrytie nemusí byť adekvátne. Klasické taktiky na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú reklamu v obmedzenom počte programov alebo obmedzenie rozsahu kanálov. Skvelou možnosťou je vysielanie v sieti regionálnych televízií a to vo vybraných mestách, alebo postupne. Veľkú hodnotu možno nájsť optimalizáciou sezónnosti, regionality, denných častí a mixu kanálov.

Preskúmajte stimuly

Niektoré televízne spoločnosti ponúkajú stimuly pre prvých inzerentov alebo pre inzerentov, ktorí neinzerovali v televízii už niekoľko rokov. Môže ísť o zľavu z vysielania alebo iná protihodnota. Ak máte nárok, preverte všetky možné stimuly zo všetkých televíznych spoločností skôr, než uzavriete svoju zmluvu.

Využiť možno aj rôzne obchodné modely

V mnohých prípadoch sú televízne spoločnosti ochotné obchodovať inovatívnymi spôsobmi na podporu nových inzerentov. Môžu zahŕňať platbu ako sprostredkovateľskú províziu z predaja alebo barterové dohody.

Zachyťte efekt

Televízia vytvára okamžité odpovede, ako aj dlhodobé značky. Tieto môžu prichádzať prostredníctvom rôznych kanálov, ako je maloobchod alebo online. Je dôležité byť pripravení na efekt, ktorý bude televízia mať. Uistite sa, že vaša maloobchodná distribúcia je dostatočná na splnenie mimoriadneho dopytu, ktorý sa pravdepodobne vytvorí. Vaša webová stránka by mala tiež odkazovať na televíznu kampaň, a to ako s cieľom maximalizovať pozitívny vplyv televízie na prirodzené vyhľadávanie vašej webovej stránky.

Spojte viaceré kreatívy

Výskum ukazuje, že televízia silne ovplyvňuje úlohu všetkých ostatných médií. Ak počujete rozhlasovú reklamu, bude s vami oveľa jasnejšie, ak ste predtým videli televíznu reklamu. Je dôležité, aby ste vo všetkých ostatných médiách, ktoré používate, zabezpečili konzistentnosť vašich kreatívnych posolstiev, vizuálne a zvukovo, prostredníctvom značiek, ikon, znakov a hudby.