Televízia je v centre kreatívnej účinnosti

Televízia je v centre kreatívnej účinnosti

Televízia je v centre kreatívnej účinnosti 848 480 Maria

V reklame sme vždy vedeli, že silná tvorivosť vedie k úspechu, ale o vzťahu existoval len malý dôkaz, až do roku 2010, keď IPA v spolupráci s Thinkboxom uverejnila „Prepojenie medzi tvorivosťou a účinnosťou“. Je to analýza významného marketingového konzultanta Petra Fielda zo 435 kampaní za šestnásťročné obdobie (1994 – 2010).

Zistilo sa, že:

  • Kreatívne kampane zvyšujú podiel na trhu.
    „Kreatívne“ kampane sú 12-krát účinnejšie pri zvyšovaní trhového podielu značky.
  • Televízia je v centre kreatívnej účinnosti
    Drvivá väčšina skóre (77%) je za televíznu reklamu.
  • Čím kreatívnejšia je kampaň, tým efektívnejšia je.
    Kampane, ktoré získali päť alebo viac významných kreatívnych ocenení, boli približne trikrát také účinné ako kampane, ktoré získali jednu až štyri.

Ak máte praskajúcu kreatívu, investujte ju čo najviac do jej podpory. V časti „Účinnosť reklamy: dlhodobá a krátkodobá“ spoločnosť Binet a Field zistili, že vysoko kreatívna reklama je najúčinnejšia, hoci v rozhodujúcej miere ani najlepšia kreatívna práca nepomôže, ak nemá dostatočný rozsah a nie je hodnotená v dlhšom období.