Televízia funguje vo všetkých kategóriách

Televízia funguje vo všetkých kategóriách

Televízia funguje vo všetkých kategóriách 1000 563 Maria

Televízia má vplyv na krátkodobý a dlhodobý zisk, pre všetky kľúčové kategórie – FMCG, maloobchod a finančné služby. Ukázal to výskum „Zisková schopnosť: obchodný dôvod pre reklamu“ spoločnosti Ebiquity a Gain Theory.

FMCG – rýchloobrátkový spotrebný tovar

Hoci televízia dostáva 74% rozpočtu na reklamu, poskytuje 85% všetkých krátkodobých ziskov generovaných reklamou a 87% v dlhodobom horizonte.

Televízia je z dlhodobého hľadiska tiež najbezpečnejšou investíciou, pričom 67% kampaní vráti investície alebo viac ako investície.

Maloobchod

Z krátkodobého hľadiska je televízia zodpovedná za 59% zisku generovaného reklamou. Z dlhodobého hľadiska sa to zvýši na 71%.
96% televíznych kampaní pre maloobchodné značky vracia zisk vyšší ako akákoľvek iná forma reklamy.

Finančné služby

92% televíznych reklamných kampaní splatí s priemerným ziskom NI 4,96 GBP. Televízia je zodpovedná za 66% zisku generovaného reklamou z krátkodobého hľadiska a 71% z dlhodobého hľadiska.

Zdroj: https://www.thinkbox.tv/why-tv/works-across-categories/