Niekoľko základných pojmov z TV reklamy

Niekoľko základných pojmov z TV reklamy

Niekoľko základných pojmov z TV reklamy 851 480 Maria

Dĺžka reklamy

Štandardná dĺžka televíznej reklamy je 30 sekúnd. Reklamy však môžu byť aj 10, 20, 40, 50, 60 sekúnd alebo aj dlhšie. Vysielatelia ich nasadzujú do tzv. reklamných blokov, ktorých maximálna dĺžka je určená zákonom.

Ako dlhá by mala byť reklama, závisí od:

 1. Ako dlho je potrebné rozprávať príbeh
 2. Aké komplikované je posolstvo, ktoré chcete sprostredkovať
 3. Ako už diváci poznajú vašu značku
 4. Váš rozpočet

Je úplne bežné, že značka začína s dlhšou dobou trvania a keď sa diváci oboznámia s reklamou, značkou a jej príbehom, vrátia sa ku kratšej verzii tej istej reklamy.

Nákup vysielacieho času

Ako inzerent môžete kúpiť vysielací čas priamo od vysielateľa. Budete hovoriť priamo s obchodníkmi a ešte aj dostanete zľavu za nákup reklamného času. Je ale bežnejšie, že inzerenti zamestnávajú mediálne agentúry na plánovanie a nákup svojich kampaní. To šetrí čas inzerentovi a využíva odborné znalosti a skúsenosti plánovačov a kupujúcich mediálnych agentúr.

Náklady na vysielanie spotov

Televízne vysielacie časy sa predávajú na základe ceny za tisíc (CPT) – tj. náklady na nákup 1 000 dopadov. Viac informácií nájdete na stránkach vysielateľov.

Ceny televíznych spotov sa určujú podľa toho, koľko ľudí sleduje program, v ktorom sa nachádza vaša reklama. Prezeranie programov a reklám sa meria pomocou peoplmetrov.
V prípade regionálnych televíziu sa používa odhad na základe klasických prieskumov, pretože na Slovensku, možnosť peoplmetrového merania pre nich neexistuje.

Prémiové pozície v reklamnom bloku sú prvé, druhé a posledné. Je to kvôli blízkosti reklamy k obsahu. Je možné dohodnúť sa na osobitnej pozícií v reklamnom bloku, ale pravdepodobne to povedie k zvýšeniu ceny.

Schválenie reklamy

Jedným z dôvodov, prečo je televízna reklama taká dôveryhodná, je z dôvodu extrémne vysokých štandardov, ktoré ju podporujú. Predtým, ako sa akákoľvek televízna reklama dostane na obrazovky, musí byť skontrolovaná a overená, aby sa zabezpečilo, že správy v nej nie sú klamlivé, škodlivé alebo urážlivé. Tento proces kontrolujú interné smernice každej televízie a Rada pre vysielanie ako regulačný orgán.

Ako vypočítať CPT

Pokiaľ ide o nákup vysielacieho času, potrebujete poznať terminológiu televízie, a tiež ako používať rôzne vzorce na poskytnutie kľúčových výpočtov.

Pre účely výpočtu nákladov na televíziu je dobré vedieť tieto tri veci:

 • TVR – televízne hodnotenie. Je miera popularity programu, dennej časti, reklamnej prestávky alebo reklamy porovnaním publika s populáciou ako celkom. Jeden TVR je číselne ekvivalentný jednému percentu cieľového publika.
 • CPT – cena za tisíc. Náklady na tisíc komerčných dopadov pre cieľové publikum. Cena za tisíc (CPT) sa používa pri nákupe a meraní účinnosti reklamných kampaní.
 • Vesmír: celková populácia konkrétnej kategórie publika. Napríklad vesmír TV Bratislava sú všetci 14+ obyvatelia Bratislavského kraja alebo pre TV Doma všetky ženy v SR.

CPT a TVR sú premenlivé hodnoty, rovnako ako váš rozpočet, zatiaľ čo vesmír je istý. Vždy budete poznať vesmír cieľového publika, ktorý kupujete, pretože sú to publikované čísla.

Existujú tri kľúčové výpočty, ktoré sa robia pri plánovaní televíznej kampane. Tu sú otázky, ktoré potrebujú odpovede, a vzorce, ktoré sa dostanú k týmto odpovediam.

 1. Koľko televíznych hodnôt (TVR) môžem kúpiť?
  Hodnotenia = Rozpočet / CPT / vesmír x 100 000
  Napríklad, ak máte rozpočet 500 000 €, CPT je 6,20 € a vesmír je 48 miliónov, budete si môcť kúpiť 168 hodnotení.
  500 000 € / 6,20 € / 48 000 000 x 100 000 = 168 TVR
   
 2. Koľko to bude stáť?
  Náklady = TVR x CPT x vesmír / 100 000
  Napríklad, ak chcete kúpiť 400 TVR pri CPT 6,20 € s vesmírom 48 miliónov, bude to stáť 1,19 mil. €
  400 TVR x 6,20 € x 48 000 000/100 000 = 1,19 mil. €
 3. Vzorec CPT
  CPT = Rozpočet / vesmír / TVR x 100 000
  Napríklad, ak si chcete kúpiť 200 TVR, máte 600 000 € budget a vesmír je 48 miliónov, CPT, ktorý potrebujete kúpiť, je 6,25 €
  600 000 € / 48 000 000 / 200 TVR x 100 000 = 6,25 €

Dĺžka spotu – aký vplyv má na výpočty?

Pri výpočte sa predpokladá, že kupujete kampaň na 30 sekúnd, pretože ide o priemyselný štandard. Ak kupujete inú časovú dĺžku, budete musieť použiť koeficient prepočtu.

Faktory časovej dĺžky sú nasledujúce: 60 “ =  2.0, 50 “  = 1,66, 40 “ =  1,33, 30 “ = 1,0, 20 “ =  0,85, 10 “  = 0,5

Preto pri pohľade na to, koľko hodnôt môžete kúpiť s rôznymi časovými dĺžkami, musíte najprv vypočítať 30 sekúnd ekvivalentných hodnôt a potom ich previesť na konkrétnu dĺžku času.