Naše technológie

Spoločnosť City TV, s.r.o. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Multiregionálna reklama a moderné public relations ako nástroj na zvyšovanie marketingovej efektivity regionálnej televízie s dopadom na sledovanosť“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-125/2019/SOIROPPO3-302031H526. Súčasťou aktivít bolo aj obstaranie najmodernejšej techniky.

Najnovšie technológie

Kamery s príslušenstvom

5 ks súprav

 • Kamera CINEURSAMWC4K
 • Objektív Canon s ovládaním
 • Statív CMG-EL12-GS-AL-TRISYS
 • Rúčka na statív a koliesková základňa
 • Mikroport EW 112-P G4
 • LED svetlá K576B2KIT

Strihová réžia – štúdio

 • Réžia SWATEMTVSTU/PROHD
 • Ovládanie kamier z réžie SWPANELCCU4
 • Distribútor CONVMSDIDA
 • Multiwiev monitor KD55XG85968BAEP
 • Odkuk – monitor KDL32WD755BAEP
 • Prompter PROS15
 • Prompter PROS15
 • Prompter software SW-FQPROUSB
 • Notebook 81HNOONOCK
 • HDMI distribútor 14013586
 • Ovládanie promter CONSPCSHTL
 • Pracovná stanica titulkátora
 • IO karta BDLKDUO2
 • Software
 • Monitor 243V70JABF/00

Strihové pracoviská

 • Pracovná stanica
 • Adobe Premiere
 • Adobe všetko
 • Monitor
 • Monitor 24“
 • Monitor 24“
 • Externý monitor
 • Output karta BDLKMINIMON

Mobilná strihová réžia

 • Réžia SWATEMTVSTU/PROHD
 • Case (procesor) CASE-BM-ATEM
 • Playrec HYPERD/STM
 • Playrec HYPERD/STM
 • Streamer BDLKWEBPTR
 • Uchytenie CONVTRM/YA/PRS
 • Monitor HDL-SMTV4K12G2