Mediálny tréning

Tréning pre záujemcov o poslanecké, či iné miesto v komunálnej politike

Úspech vo voľbách

Chcete sa stať komunálnym poslancom? Starostom, primátorom, či predsedom samosprávneho kraja? Udržať si pozíciu? Bez mediálneho tréningu to nepôjde. Konkurencia je príliš silná.

POLITICKÁ PROPAGÁCIA >>

Televízia Bratislava pripravila Mediálny tréning pre tých, ktorí chcú byť úspešní v komunálnych voľbách koncom roka 2022.
Záujemcovia získajú zručnosti v oblasti komunikácie, mediálneho prejavu a vlastnej prezentácie. Špeciálna ponuka – intenzívne tréningy s profesionálnymi trénermi v prostredí televízie.
Zavolajte, alebo napíšte: M. Urlandová – 0903 445 632, E. Chudinová – 0911 361 683

Pre jednotlivcov aj skupiny

Potrebujete nadobudnúť zručnosti a odbornosti, ktoré sú nevyhnutné v kontakte s médiami a pre prácu v médiách? Alebo sa stať televíznou hviezdou?
Dá sa to naučiť a naučili sme mnohých.

Pre koho je určený?

 • Moderátori a moderátorky – pre prácu v médiách.
 • Manažéri a hovorcovia – prezentácia v médiách a na verejnosti.
 • Politici a političky – najmä pre prejav v médiách.
 • Konzultanti, autori webinárov – pre prácu s videom  a živým publikom.

O tréningu

 • Mediálny tréning v rámci media relations (vzťahov s médiami) je organickou súčasťou public relations (vzťahov s verejnosťou) ako významného nástroja marketingovej komunikácie v marketingu a špeciálne v politickom marketingu. Cieľom mediálneho tréningu je príprava na mediálne pôsobenie jednotlivca, ktorý potrebuje dosiahnuť pozitívne pôsobenie na verejnosť.

  Súčasťou mediálneho tréningu ako samostatnej časti je aj krízová komunikácia, ako aj efektívna a profesionálna príprava tlačového podujatia.

 • City TV, s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti media relations prednostne prostredníctvom lektorky – profesionálnej trénerky doc. PhDr. Evy Chudinovej, PhD., ktorá prednáša na Fakulte sociálnych věd Univerzity Karlovej v Prahe, na Fakulte masmédií na súkromnej Paneurópskej vysokej škole, osem rokov pôsobila ako hovorkyňa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, neskôr ako hovorkyňa Ministerstva kultúry SR, 20 rokov pracovala ako redaktorka v Slovenskom rozhlase, dlhodobo spolupracuje s TV Bratislava.

  V rámci súčasnej pedagogickej praxe pripravuje a trénuje študentov masmediálnej a marketingovej komunikácie na prax hovorcu ako aj na profesionálnu kariéru v oblasti public relations, media relations, media communications a krízovej komunikácie.

  City TV, s.r.o. ponúka priestory profesionálnej televízie, profesionálne štúdio, vrátane kamier, personálu a strižní ako aj vyhotovenie záznamov z tréningu, ktoré môžu slúžiť ako študijný materiál.

  Priestory štúdia si prenajímajú aj ďalšie agentúry, ktoré poskytujú služby v oblasti mediálneho trénerstva.

 • Program mediálneho tréningu je zložený zo štyroch modulov v celkovej výmere 10 hodín:

  1. Modul – teoretická časť, 3 hod

  • mediálny systém na Slovensku
  • špecifiká slovenských médií
  • potreby médií – spravodajstvo, publicistika, rozdiely medzi nimi
  • elektronické, printové a digitálne médiá – rozdiely vnímania médií
  • interná a externá komunikácia – neoddeliteľná súčasť media relations
  • prvky krízovej komunikácie – ako zvládnuť krízu
  • prvky efektívnej komunikácie (verbálna, neverbálna, úprava komunikátora)
  • príprava tlačového podujatia

  2. Modul – tréning v teréne, 2 hod

  • vystupovanie na kameru v teréne
  • efektívna komunikácia pre rozhlas v teréne
  • špecifické podmienky pri komunikácii pre televíziu v teréne
  • náhodné interview v teréne – ako dobre reagovať
  • rozbor nahratých príspevkov
  • analýza verbálnej komunikácie (hlas, modulácia hlasu, tvorba viet)
  • analýza neverbálnej komunikácie (výraz, výzor, úprava)

  3. Modul – tréning v TV štúdiu, 3 hod

  • Vystupovanie pred kamerou v televíznom štúdiu
  • špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie pred kamerou v tv štúdiu
  • interview s redaktorom TV (spravodajstvo, publicistika)
  • interview s konkrétnou témou
  • zásady pri tvorbe televíznych vystúpení

  4. Modul – vyhodnotenie, 2 hod

  • analýza štúdiových rozhovor
  • analýza verbálnej a neverbálnej komunikácie
  • odporúčania pre prax
  • monitoring médií

Mediálny tréning pripravíme konkrétnym záujemcom podľa ich záujmu, schopností a predpokladov.
Garantom je univerzitná pedagogička, bývalá novinárka a hovorkyňa doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Počas mediálneho tréningu sa frekventanti zoznámia so slovenskou mediálnou scénou, s konkrétnymi zásadami pri komunikácii s médiami.

Zoznámia sa aj s nástrojmi, ktoré používajú novinári pri získavaní exkluzívnych informácií (najčastejšie negatívnych) od spoločnosti.

Nadobudnú zručnosti pri vystupovaní pred kamerou, mikrofónom, zoznámia sa s prvkami efektívnej komunikácie.

Školenia sú našou tradíciou

 • Už v roku 1995 sme spolupracovali s TV Markíza pri školení budúcich redaktorov, neskôr pri mediálnom tréningu politikov a manažérov.
 • Od roku 2007 kedy začala vysielať TV Bratislava sa pre nás výchova redaktorov a moderátorov stala bežnou dennou rutinou a veľmi úspešne.
 • Dôvod, prečo túto službu ponúkať aj komerčne.
 • Máme dostatok referencií – osobnosti, ktoré sú na obrazovkách národných televízií, na miestach hovorcov, vo vrcholovej politike alebo  manažmente významných spoločností.
 • Máme dostatok kvalitných lektorov – pedagógov masmediálnych vysokých škôl.
 • Školenie sa bude realizovať v autentickom prostredí televízie, popri bežnej prevádzke, alebo na požiadanie diskrétne.