Politická reklama

Regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť.
To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré umožní dosiahnuť zacielenie na obyvateľov.

Regionálna TV pestuje lokálnu a regionálnu identitu.

Lokálne média významne prispievajú k demokratizácii.

Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

Regionálna TV má u divákov uznanie a veľké sympatie.

Reklama v regionálnej televízií neprekáža - je považovaná za súčasť programu.

Regionálna TV vám umožní, že sa do kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.


Vieme pomôcť

Voľbám sa venujeme v rámci bežnej publicistiky – objektívne, nestranne a pluralitne. Ako vysielatelia s licenciou obsah kontroluje Rada pre vysielanie. Aj vďaka tomu má televízia u obyvateľov najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi média-typov.
TV Bratislava je vysielateľ s licenciou – tisíce divákov v éteri a online – má obsah sprístupnený na internete.

Televízny spot

Reklamný spot je klasická forma televíznej reklamy. Je krátky, akčný a vizuálne úderný.
Základná dĺžka spotu je v 30 sekúnd.

V rámci kampane ho môžeme odvysielať maximálne 60 krát.
Spot môžete dodať hotový, alebo vám ho vyrobíme. Cena je závislá od náročnosti.

Videoprodukcia

 • Portrét o osobnosti – malý filmový medailón o vašej práci a životných postojoch.
 • Reklamný spot – pre TV vysielanie aj online šírenie.
 • Reportáž – organizujete podujatie? Môžeme byť pri tom.
 • Livestreaming z podujatia  – na niekoľko kamier + strihová réžia.

Diskusné relácie

Predvolebné TV diskusie sú všeobecne najsledovanejšie a často aj rozhodujúce.
Pôsobia na emócie: človek pozná ako vyzerá kandidát  aj ako pôsobí kandidát medzi súpermi.
Na rozdiel od online médií, dávame každému rovnaký priestor a rovnaké podmienky, je to povinnosť zo zákona.
O diskutujúcich v  televízií sa veľa hovorí a príspevok ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach.

Mediálny tréning

Príprava na mediálne pôsobenie osôb, ktorí potrebujú dosiahnuť pozitívny vplyv na verejnosť. S nami sa školili známi politici. A úspešne.
Chcú vás vidieť ako reagujete na súpera. Ak vám položí novinár zákerné otázky, potrebujete sa z nepríjemnej situácie vykrútiť.
Ako toho povedať veľa – za krátky čas? Čas prejavu je limitovaný.
To všetko sa dá natrénovať.


Synergia televízie a online je obrovská

 • Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie.
  Prospešný efekt televízie je možné cítiť vo všetkých sprievodných médiach.

  TV je zodpovedná za vedenie nepriamej reakcie prostredníctvom online kanálov.

 • Rozprávanie príbehov je najsilnejšou metódou ľudskej komunikácie. Televízne kampane dokážu vytvoriť príbeh, ktorý potom bude rezonovať,  aj v statických médiách.

  Ľudia vedú životy viacerých médií. Neočakávame, že televízia bude jediným médiom, ktoré používate. Ale všetky dôkazy hovoria, že uvedenie televízie do centra integrovanej kampane prinesie lepšie fungovanie každého ďalšieho média.

  • Vo veku internetu už diváci televízie prirodzene používajú vyhľadávače na vyhľadávanie produktov, o ktorých počuli v televízií.
  • Silné značky, ktoré boli slávne prostredníctvom televízie, sú na internete hľadané viac prirodzeným vyhľadávaním ako sponzorovanými odkazmi.
  • Ľudia vyhľadávajú nielen názvy značiek, ale aj produkty, skladby a hercov, ktoré videli v televízii.
  • Čoraz viac online značiek investuje do televízie. V skutočnosti tri z desiatich najlepších značiek v televízii sú online značky. Vedia prečo to robia.
  • Iné médiá, najmä tlač, online a direct marketing  ponúkajú vynikajúce mechanizmy odozvy na televíznu reklamu. Často sa nazývajú „aktivačné médiá“, pretože aktivujú  povedomie, ktoré vytvorila televízia.
 • Prieskumy hovoria, ktoré aktivity značiek vytvárajú „základnú“ úroveň povedomia o značke, a rozhovory o značke.
  Výskum odhalil faktory, ktoré vytvárajú ústne podanie. Sú to podľa poradia vplyvu:

  • televízna reklama, ktorá vytvára polovicu (51%)
  • PR / udalosti / novinky značky (19%)
  • online vyhľadávanie