Posledný – zmerajte výsledky

Posledný – zmerajte výsledky

Posledný – zmerajte výsledky 853 480 Maria

Po dokončení televíznej kampane je dôležité, aby inzerent vyhodnotil kampaň z hľadiska doručenia aj obchodných výsledkov

Nájdite prirodzenú základňu

Ak chcete posúdiť úspech kampane, musíte najskôr s čím porovnávate. Môžete si vytvoriť vlastný zoznam inzerentov / konkurentov s kým sa porovnávate. Môžu to byť inzerenti, ktorí vysielali reklamu v rovnakom čase ako vy, s podobným cieľovým publikom.

Vyhodnoťte svoje televízne vysielanie

Televízne kampane majú mnoho rôznych tvarov a veľkostí a kvalita zobrazovania kampaní sa môže tiež líšiť. Existuje niekoľko rôznych prvkov, ktoré je možné vyhodnotiť s cieľom určiť kvalitu doručovania televíznych kampaní.

3 tradičné parametre kvality:

Peak – Televízny deň je rozdelený na niekoľko rôznych častí dňa. Optimálny denný čas je prime time (rozdelený na skorý a neskorý). Prime time je čas, kedy idú tie najatraktívnejšie programy, sú pri ňom najväčšie a najcennejšie publiká.

  • Čas na raňajky: 06:00 – 08:59
  • Denný čas: 09:00 – 17:29
  • Vrchol – prime time: 17:30 – 22:59 (skorý vrchol: 17:30 – 19:59 a neskorý vrchol: 20:00 – 22:59)
  • Vrchol post: 23:00 – 24:29
  • Nočný čas: 24:30 – 05:59

PIB je skratka pre pozíciu v reklamnom bloku. Hlavným znakom PIB ako kvalitatívnej metriky je dostať svoju značku čo najbližšie k obsahu, a preto najhodnotnejšou pozíciou je 1, 2 a posledná prestávka.

CVE alebo Center vs. End sa týka toho, do ktorého reklamného bloku spadne váš spot  – uprostred relácie (Center) alebo na konci relácie (End). Tradičná metrika považuje prestávky v strede za cennejšie vzhľadom na myšlienku, že úrovne zapojenia publika sú v polovici programu najvyššie.

Kombinácia všetkých 3. parametrov. Niekedy sa oplatí pozrieť sa na všetky 3 prvky izolovane. Optimálnou pozíciou pre reklamu by bola poloha v bloku v strede reklamnej prestávky počas vrcholnej šou.

Prístup k najlepším reláciám. Možno budete chcieť vysielať pri najsledovanejších reláciách v čase vašej kampane, ak budete mať takú možnosť.

Konverzia publika – keď sa pozriete na svoje obchodné publikum, uvidíte, ako sa konvertovalo na cieľové publikum.

Stojí za zmienku, že vyššie uvedené informácie sú iba sprievodné a nebudú platiť pre všetkých inzerentov. Napríklad, najatraktívnejšie relácie znamenajú vyššiu pozornosť, ale menšiu sústredenosť na reklamné správy, ktoré uvidia. Ak má teda KPI inzerenta priniesť určitú formu okamžitej reakcie, možno bude lepšie sústrediť svoje vysielacie časy na koniec reklamného bloku.

Zmerajte obchodné výsledky

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako môžete sledovať vplyv televíznej reklamy. Niektoré sú zjednodušené a dajú sa urobiť lacno alebo zadarmo, zatiaľ čo iné budú vyžadovať nástroje tretích strán, aby vyhodnotili kampaň podrobnejšie.

Domáci nástroj
Najjednoduchší a nákladovo najefektívnejší spôsob vyhodnotenia televíznej aktivity je sledovanie vašej výkonnosti (predaj, webový prenos, páči sa mi atď.) vs. televíznej aktivity. V čase začatia vašej kampane by ste mali dostať mediaplán, kedy bude televízna reklama vysielaná, vrátane odhadu počtu ľudí, ktorí si ju pozrú.

Prípadne po kampani sledujte, aký veľký záujem online vaša televízna aktivita vyvolala.

Hodnotiace nástroje
V zahraničí je k dispozícii množstvo nástrojov a systémov, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť vašu televíznu aktivitu. Jedným takýmto nástrojom je nástroj Adalyser, nástroj na analýzu údajov a tvorbu prehľadov pre inzerentov a mediálne agentúry, ktoré chcú sledovať a zdieľať výkonnosť marketingu. Odberatelia adalyserov získajú prehľad o svojich údajoch; dokážu analyzovať údaje, vizualizovať a zdieľať výsledky ľahko a optimalizovať výdavky na médiá.

Hodnotenie tretej strany
Ďalšou možnosťou je zamestnať externú spoločnosť, aby preskúmala vašu televíznu aktivitu a analyzovala jej výkon. Existuje mnoho rôznych spoločností vykonávajúcich audit médií, pričom každá z nich má mierne odlišné prístupy s rôznymi ponukami.

Záverečná myšlienka

Je dôležité sa rozhodnúť čo očakávate od svojich televíznych výsledkov. Audiť sa spája s vynaloženými nákladmi a vyskytujú sa úskalia v súvislosti s  použitím týchto informácií na nadmernú optimalizáciu vášho televízneho programu. Ak zaznamenáme nadmerný úspech v utorok skoro popoludní, nemusí to znamenať, že vysielanie každý utorok je kľúčom k úspechu. Akákoľvek optimalizácia vyžaduje hĺbkovú analýzu pre informované rozhodnutia. Vždy pamätajte – televízia má schopnosť dosahovať okamžité výsledky, ale je to iba časť príbehu. Veľká časť účinku televízie sa prejaví v dlhodobom horizonte.