Online

„Reklama kedysi spočívala v šírení informácií verejnosti. Dnes sa online reklama stala získavaním informácií od verejnosti.“ Bob Hoffman