TV reklama je najefektívnejšia investícia

TV reklama je najefektívnejšia investícia

TV reklama je najefektívnejšia investícia 720 405 Richard

Televízia je nenahraditeľná. Či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte dosahuje najväčší zisk pri najvyššej efektívnosti a pri najnižšom riziku. Hovorí to každá veľká štúdia o efektívnosti reklamy.

  • TV zodpovedá za 71% celkového zisku vytvoreného reklamou pri priemernej návratnosti investícií za 3 roky.
  • Je najefektívnejšia aj ako krátkodobá reklama, ktorá zodpovedá za 62% z celkového zisku vytvoreného reklamou.

TV je najbezpečnejšia reklamná investícia

Krátkodobá analýza ukázala, že televízia je najmenej rizikovou investíciou pre inzerentov. 70% kampaní prináša z krátkodobého hľadiska výnos v priebehu 3-6 mesiacov. Pri pohľade na celkový zisk počas 3 rokov po ukončení reklamných kampaní dosiahlo 86% reklamných kampaní zisk z výnosov, za ktorými nasledovalo tlač (78%), rozhlas (75%), online video (67%), %) a online zobrazenie (40%).

Investovanie do televízie zvyšuje efektívnosť o 40%, čím sa stáva najefektívnejším médiom

Televízna reklama sa stáva účinnejšou aj z dôvodu rastúcej synergie s online, najmä online videom. Pridanie televízie ku kampani: v rokoch 1980-1996 viedlo k priemernému nárastu podnikateľských efektov o 12%. V rokoch 2008 – 2016 sa zvýšilo na 40%.

Zdroj: https://www.thinkbox.tv/Why-TV/TV-advertising-is-more-effective-than-ever

  1. Médiá v centre pozornosti (2017)“ od autorov IPA Les Binet a Peter Field
  2. Zisková schopnosť: obchodný prípad pre reklamu, autorov Ebiquity a Gain Theory 2017