Web reklama

Synergiou televízie a internetu si zaistíte plošné oslovenie potenciálnych zákazníkov.


Cenník služieb

Banner ako grafická forma internetovej reklamy.
Bannerom môže byť statický obrázok, alebo animácia, ktoré upútajú pozornosť.

BANNER
Hlavná stránka

60 € /
mesiac

  • Rozmer: 300 x 300 px
Objednať
BANNER
Podstránka

30 € /
mesiac

  • Rozmer: 300 x 300 px
Objednať
BANNER
V článkoch - nad videom

120 € /
mesiac

  • Rozmer: 1000 x 100 px
Objednať

Podklady dodajte v súbore World a fotografie vo formáte JPG/JPEG.

PR ČLÁNOK
Uverejnenie

20 € /
6 mesiacov

  • Akýkoľvek rozsah článku
Objednať
PR ČLÁNOK
Napísanie

50 € /
článok

  • Cca 2 normostrany
Objednať

Umiestnenie videa na podstránke.
Nad hlavným videom tak, že pri sledovaní videa po celý čas sa zobrazuje vaša reklama.

100 Eur / 3 mesiace

U nás nakúpite reklamu napriamo.

Naši diváci a čitatelia webu sú Bratislavčania v produktívnom veku, zaujímajúci sa o verejné dianie.
Máte istotu, že reklamu uvidí vaše vybrané publikum.