Edukačný film

Dobrý film sa pamätá oveľa dlhšie a lepšie ako fotografie, texty alebo hudba.
Okrem iného – ľudia sa silne stotožňujú s tým, čo vidia vo filmoch – zažívajú všetko, akoby tam boli sami.

Pod pojmom edukačný film máme na mysli najmä edukácia masovej verejnosti – na verejnoprospešné témy.

Viva Studio vám pomôže vzdelávať verejnosť účinnou audiovizuálnou formou a to tradične cez televíziu aj cez internet, keďže možnosti distribúcie sú širšie.


TOP

Film: Bolesti chrbtice

Film: Srdcové zlyhávanie

Reportáž z podujatia: Veľa tragédií začína vysokým cholesterolom

Reportáž z podujatia: Veľa tragédií začína vysokým cholesterolom

Reportáž z podujatia: Veľa tragédií začína vysokým cholesterolom

Aj vy chcete vzdelávacie video?

Či to už má byť náročnejší film pre televíziu, reportáž alebo video určené na web stránku, opýtajte sa, prekonzultujeme váš zámer a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku.