Mediálna podpora podujatí


Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

Inzercia iba cez online a sociálne siete nestačí. Široké povedomie vytvárajú masmédia. A naša reklama je cielená na obyvateľov Bratislavy.

Vo veku internetu už diváci televízie prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV reklama je rozhodujúca i pre vytváranie rozhovorov o tom, čo videli v televízií.

Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát tak účinnejšie ako kampane bez televízie. Voľte efektívnosť.

Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u divákov rešpekt. Zaradí vás automaticky medzi top značky bez toho, aby si to uvedomoval.

Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.

V regionálnej TV – diváci dokonca aj reklamu prijímajú ako informáciu – neprekáža.

Formy podpory

TV Bratislava podporuje neziskové alebo inak zaujímavé podujatia.
Spolupráca je za výhodných finančných podmienok, alebo za poskytnutie iného plnenia.

 • Pôsobivými osobnosťami pre pozývanie sú herci, speváci, hudobníci, športovci a usporiadatelia podujatí.

  Do štúdia môžete priniesť plagáty alebo rekvizity, alebo originálny kostým, čím sa ozvláštni rozhovor o zapamätateľné prvky.

 • PR formáty sú  vysoko akceptované obyvateľstvom a majú vynikajúci ohlas. Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u divákov rešpekt. Reportáž realizujeme priamo na akcii. Odvysielame ju v rámci programu, najmenej 20 krát. U reportáži z kultúrnych podujatí účtujeme iba nevyhnutné náklady spojené s výrobou videa.
 • Diváci prijímajú reklamu ako informáciu – reklama v regionálnej TV neprekáža.
  Kultúrne a prospešné podujatia majú výhodnejšie cenové podmienky ako bežná reklama.  Dohodnúť sa dá aj na čiastočnom bártrovom plnení, napríklad za lístky na podujatie.

 • Tipy na voľný čas – je zjednodušená forma reklamného spotu, ktorý je spracovaný z fotografií a nahovoreného textu s informáciami „čo – kedy-kde“. Vysielame ho týždeň pred podujatím 18 krát denne, spolu 126 krát.

  PR článok, plagát, pozvánku uverejníme na osobitnej podstránke, aj v sekcii kultúra. Zorganizovanie súťaže o lístky na podujatie. Banner na web stránke televízie.

Možnosti reciprocity za poskytnutý mediálny priestor

  • uvádzanie TVBA ako mediálneho partnera na pozvánkach, tlačovinách, letákoch, veľkoplošnej reklame a v inzercii,
  • logo televízie na vašej web stránke, propagácia na sociálnych sieťach, napr. FB,
  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“,
  • verejné poďakovanie vyslovené na podujatí, FB, v tlači, PR správe a pod.,
  • umiestnenie roll upu televízie na podujatí, distribúcia letákov počas podujatia, a podobne.
 • Spolupráca prebieha vo forme barterového obchodu – platba nefinančným plnením. Príklad: recipročné poskytnutie inzertného priestoru, vstupenky na podujatie, rôzne služby alebo tovary.
  Vystavené faktúry, ktoré sú v súlade s cenníkom televízie, alebo na dohodnuté sumy, vzájomne  započítame do konca roka. Na tomto princípe spolupracujeme s médiami: tlač, rádia, nosiče vonkajšej reklamy, webové portály a pod.
 • poskytnutie lístkov na podujatie pre partnerov televízie, VIP pozvánky…

  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“, zdieľanie na sociálnych sieťach, uverejnenie loga televízie v tlačovinách a web stránke organizátora a pod.
  • možnosť udeliť cenu televízie, pozvánka do poroty… , prideliť televízii  status „spoluorganizátora“, riadneho partnera alebo označiť televíziu v názve podujatia a pod.

  Hľadáme možnosti obojstranne výhodnej spolupráce.